Kunskap och stöd om mobbning

Frågor och svar om mobbning i skolan

Hur kan Friends stötta vår skola?

Friends ger er kunskap, råd och verktyg som underlättar arbetet med att skapa en trygg skola för varje barn.

april 20, 2021

När bör förskolan, skolan och idrottsföreningar göra en orosanmälan till socialtjänsten?

Varje vuxen som misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialtjänsten.

Vad kan jag göra för att minska kränkningar och mobbning?

Det är alltid vuxnas ansvar att stoppa kränkningar och mobbning. I skollagen, kap 6, framgår att förskole- och skolpersonal alltid ska meddela rektor vid kännedom om kränknin...

Vad är diskriminering?

Diskriminering är när ett barn blir sämre behandlat eller kränkt och det finns ett samband med en diskrimineringsgrund.

Vad är skillnaden mellan kränkningar och trakasserier?

Trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskri...

Vad är en kränkning?

Friends definition av en kränkning innebär att en person säger eller gör något mot någon annan så att den känner sig sårad, ledsen och mindre värd.

Vad är normer?

Normer är osynliga regler, idéer och förväntningar som skapas utifrån föreställningar om vad som är ”normalt” och vad som är avvikande.

Varför finns mobbning?

Det finns tyvärr inget enkelt svar på frågan. Varje fall är unikt och det är viktigt att se situationen utifrån olika perspektiv.

Vad är mobbning?

På Friends beskriver vi mobbning som systematiska kränkningar av ett barn, där någon blivit utsatt för kränkningar och/eller trakasserier av en eller flera personer vid flera...