Kunskap och stöd

Samtycke och integritet

Sexuella trakasserier är ett ämne som kan upplevas svårt att prata om. Samtidigt ser vi att normaliseringen kring sexuella beteenden ökar. Därför är det av största vikt att vi vågar prata med barn om detta redan i tidig ålder. Nedan får du några tips på hur du kan prata med ditt barn.

Friends råd till vårdnadshavare om samtycke och integritet

  • Introducera samtal om samtycke och sexuella trakasserier med dina barn redan i förskoleålder. Vad innebär samtycke? Vad har barn för rättigheter till sin egen kropp och integritet? Det är viktigt att barn har koll på vilka rättigheter de har.
  • När du som vuxen respekterar ditt barns integritet lär du dem att utöva samtycke. Fråga om ditt barn vill ha en kram, om hen vill berätta om sin nya kärlek, om hen vill krama sin kompis förlåt. Förutsätt inte, tvinga inte och ta dig inte friheter. Samtycke är ömsesidigt och viktigt i alla relationer.
  • Barn gör inte som vi säger, de gör som vi gör. Fundera på hur du pratar om andra människors kroppar, din egen kropp, vad du skämtar om och hur du agerar i vardagen. Att vara en förebild och aktivt ta ställning i vardagen är en framgångsfaktor, se till att bredda din förståelse och dina egna referensramar.
  • Samarbeta med skolan. Det ingår i deras uppdrag att förebygga sexuella trakasserier. Fråga hur ni kan samarbeta och hjälpas åt bra i detta oerhört viktiga arbete. Vilka frågor diskuteras just nu och vilka möjligheter har ni att ta vid i hemmet.

Sexuella trakasserier skapar sår

Sexuella trakasserier kan leda till bland annat minskat självförtroende, självkänsla, depression, ångest, självskador och självmordstankar. Även prestationen och närvaron i skolan kan påverkas.

Några killar tar på rumpan och mellan benen.


Vad har skolan och förskolan för ansvar?

På samma sätt som det råder förbud mot mobbning i förskola och skola så gäller även förbud mot alla former av sexuella trakasserier mot barn och elever. När förskolan eller skolan får veta att en elev utsatts eller utsätter någon för sexuella trakasserier ska de skyndsamt utreda vad som har hänt och ta fram en handlingsplan för att få stopp på trakasserierna.