Kunskap och stöd

Oro för ditt barn

Att känna oro för att ens eget barn kan vara utsatt är ofta känslomässigt svårt. Här har vi samlat tips för att hjälpa dig att ta reda på hur ditt barn mår, hur du samtalar med ditt barn och hur du ser tecken på utsatthet.

Tecken att vara uppmärksam på om du är orolig för ditt barn

 • Du känner ditt barn bäst. Fundera på om det har skett en förändring i barnets beteende på sista tiden.
 • Ditt barn tar inte med sig kompisar hem och vill inte heller gå hem till någon kompis.
 • Ovilja att prata om hur dagen varit på förskolan/skolan. Barnet drar sig undan och vill inte gå till förskolan/skolan/fritidsaktiviteten.
 • Ditt barn mår dåligt varje morgon, har svårt att somna eller har mardrömmar. Ditt barn har dålig aptit, magont eller huvudvärk.
 • Barnet kommer hem med trasiga eller blöta saker eller att mobiltelefon, klocka eller gymnastikkläder försvinner, har blåmärken eller andra skador som hen inte kan förklara.

Självklart ska du ta din oro på allvar även om du inte har uppmärksammat just dessa tecken. Du känner oftast ditt barn allra bäst, lita på din magkänsla. Du kan också kontakta Friends råd och stöd om du vill prata om din oro.

Om du är orolig

Om du misstänker att ditt barn är utsatt är det viktigt att du frågar ditt barn hur hen har det i skolan eller på fritidsaktiviteten. Är det barn i förskoleåldern som har svårt att berätta om dagen, ta kontakt med barnets förskola och berätta om din oro. Samma sak gäller om barnet har svårt att berätta om skoldagen eller idrottsföreningen.

 • Prata ofta om hur barnet har det i förskolan, skolan eller idrottsföreningen. Var nyfiken! För att ditt barn ska våga anförtro sig när något jobbigt händer är det viktigt att skapa en trygg och öppen dialog.
 • Lyssna aktivt och låt barnet sätta ord på sina upplevelser. Var tydlig med att mobbning och kränkningar aldrig är okej och att det är vuxnas ansvar att se till att barnet mår bra.
 • Skapa tid och sammanhang för dig och ditt barn. Det kan exempelvis innebära att följa med på fritidsaktiviteter eller skapa utrymme för samtal, exempelvis genom att någon gång i veckan ta en promenad tillsammans. När du är närvarande i barnets vardag är det lättare att upptäcka om något inte är bra. Dessutom kommer relationen till ditt barn att stärkas.

Fem tips till vårdnadshavare inför skolstarten

Det kan finnas många frågor och tankar inför skolstarten, både hos ditt barn och hos dig som vårdnadshavare. Här är några tips på hur du och ditt barn kan förbereda er inför skolstarten.

Samtala med ditt barn

Det kan vara svårt att få barnet att berätta om en situation som kanske både känns skamfylld och svår att sätta ord på.

Här är några tips för att samtala med ditt barn:

 • Prata om dagen eller träningen och händelser där barnet samspelat med andra. Vad var roligt? Eller mindre roligt?
 • Ställ öppna frågor som ger barnet möjlighet att svara på många olika sätt
 • Lyssna först – vänta med lösningar så att barnet får god tid att utveckla sina egna tankar
 • Ställ utvecklande, nyfikna frågor om detaljer – vem, var, när, hur, varför – som gör att barnet får reflektera kring saker som hänt
 • Spegla barnets berättelser – visa att du lyssnar och spegla barnets berättelser genom att med andra ord upprepa det som barnet berättar
 • Bekräfta negativa känslor lagom mycket
 • Använd positiva uppmaningar, till exempel ”Vad bra att du berättar!”

Källa: Fem gånger mer kärlek, Martin Forster, 2009

Här är också några tips för att inleda samtal om dagen som varit:

 • Berätta om två bra saker och två mindre bra saker från din dag
 • Vilka rastaktiviteter hade ni på rasterna idag?
 • Är du orolig för att vara ensam i skolan?

Det kan även vara bra att tänka på var och i vilket sammanhang du tar upp ämnet. Fundera över i vilka situationer ditt barn känner sig bekväm med att prata om de här frågorna.

illustration av två personer på en skolgård som pratar

Webbaserad gratiskurs för vårdnadshavare

I Friends kurs ”Att stötta ett utsatt barn” får du tips och råd för att stötta barn som inte känner sig trygga i skolan. Du spelar vårdnadshavare till Kim, 12 år och får träna på att samtala med Kim kring hens skolsituation och att föra en dialog med skolans personal.

Till webbkursen