Kunskap och stöd

Om ditt barn utsätter andra

Att få reda på att ens barn kränker andra är såklart en jobbig insikt. Som vuxen har du ett ansvar att agera om ditt eller andra barn utsätter någon för mobbning eller annan kränkande behandling. Här hittar du råd om hur du kan agera och stötta ditt barn och information om vad förskolan, skolan och idrottsföreningar har för ansvar.

Tips till dig som vårdnadshavare om ditt barn utsätter

  • Börja med att prata med ditt barn och fråga hur hen mår och hur hen har det i skolan/förskolan/idrottsföreningen och på fritiden.
  • Fråga om det finns vuxna på förskolan, skolan eller idrottsföreningen som ser vad som sker, som ditt barn känner sig trygg med och kan prata med.
  • Stötta ditt barn och skilj på det kränkande beteendet och barnet som person. Men klargör att mobbning aldrig är okej.
  • Ta reda på tillsammans med personal på förskola/skola eller idrottsledare vilket stöd ditt barn behöver för att förändra sitt beteende.
  • Kom ihåg att kontinuerligt prata med ditt barn även när det kränkande beteendet har upphört. Fortsätt att synliggöra ditt barns positiva handlingar och beteenden.

Zeina Mourtada & Friends: Vad gör du om ditt barn utsätter andra för mobbning?

ett barn sitter ensam på marken

Så pratar du med ditt barn om du misstänker att hen utsätter andra för kränkningar och mobbning

Friends erfarenhet är att barn, oavsett om de själva är utsatta eller utsätter andra, sällan vill berätta för sin omgivning om sina upplevelser. Ofta kan det handla om att ett barn inte vill göra sin omgivning (vuxna) ledsna, besvikna, oroliga eller arga.

Den allra viktigaste utgångspunkten i samtalet är att skilja mellan handling och person. Det är handlingarna som är taskiga, som kan orsaka att andra barn känner sig ledsna, sårade och mindre värda – det är inte okej – men klargör att barnet som person är värdefullt och viktigt för dig.

Att våga bryta negativa handlingar – att våga säga nej – kräver mod och kan vara svårt och läskigt. Kanske finns det oro hos barnet att kompisgänget ska utsätta hen för samma sak? Detta kan vara bra att undersöka och om barnet uttrycker en sådan oro, lyssna på barnet och fråga om det finns något som du som nära vuxen kan göra för att stötta barnet på bästa sätt.

Att lyckas bryta ett negativt beteende är svårt. Men när det är gjort, även om det handlar om små steg framåt, är det viktigt att uppmärksamma och uppmuntra barnet. Var också tydlig mot personal att du som vårdnadshavare vill samarbeta med förskolan/skolan kring ditt barns situation.

Prata också med barnet om hur hen kan göra i fortsättningen för att inte haka på dessa taskiga handlingar mot andra barn.

Förskolans och skolans ansvar

Förskolan och skolan har ett ansvar att bryta kränkande beteenden och handlingar mellan barn och elever.

Läs mer om förskolans och skolans ansvar vid kränkningar och mobbning under temat: om ditt barn är utsatt.

Idrottsföreningars ansvar

Även om en idrottsförening inte har samma lagliga skyldighet att motverka och åtgärda mobbning och kränkningar som förskolan/skolan har enligt skollagen, så ska vuxna idrottsledare alltid agera och se till att kränkningar och mobbning direkt får ett slut.

Om det framkommer att ditt barn utsätter andra i en idrottsförening så råder vi dig att du kontaktar barnets tränare och följer samma råd som ovan.

Läs mer om idrottsföreningars ansvar under temat: kunskap och stöd för idrottsledare

Är du orolig för att ditt barn utsätter andra eller misstänker du att ett barn i din närhet far illa?
Vi ger dig stöd och råd.

Kontakta Friends rådgivning