Kunskap och stöd om mobbning

Frågor och svar om mobbning inom idrotten

Vad kan jag göra för att minska kränkningar och mobbning?

Det är alltid vuxnas ansvar att stoppa kränkningar och mobbning. Du ska agera skyndsamt när du ser att kränkningar pågår och omedelbart se till att situationen upphör.

juli 14, 2021

Vad är diskriminering?

Diskriminering är när någon blir sämre behandlad eller kränkt och det finns ett samband med en diskrimineringsgrund.

Vad är skillnaden mellan kränkningar och trakasserier?

Trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna: kön, könsöver...

Hur kan jag som idrottsledare samarbeta med vårdnadshavare när det handlar om mobbning och kränkningar?

Kommunikation med vårdnadshavare är ytterst viktigt i din roll som ledare för att arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande kring kränkningar och mobbning.

maj 26, 2021

Vad kan jag som idrottsledare göra om jag får vetskap om att ett barn är utsatt för kränkningar och vilket ansvar har föreningen?

Om situationen pågår framför dina ögon måste du alltid se till att det direkt får ett slut.

Hur kan jag arbeta förebyggande mot kränkningar, trakasserier och mobbning i min förening?

Förebyggande arbete handlar om att arbeta aktivt och långsiktigt för att minska risken för att något negativt ska ske.

Hur kan Friends stötta vår idrottsförening?

Friends vill bidra till ett schysst, jämlikt och inkluderande idrottsklimat.

april 20, 2021

När bör förskolan, skolan och idrottsföreningar göra en orosanmälan till socialtjänsten?

Varje vuxen som misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialtjänsten.

Vad är en kränkning?

Friends definition av en kränkning innebär att en person säger eller gör något mot någon annan så att den känner sig sårad, ledsen och mindre värd.

Vad är normer?

Normer är osynliga regler, idéer och förväntningar som skapas utifrån föreställningar om vad som är ”normalt” och vad som är avvikande.