Kunskap och stöd

Mer hjälp och stöd

Det finns många saker som påverkar mående i skolan och på fritiden. Om du vill läsa mer om frågor som rör mobbning, barns rättigheter, vänskap, relationer, identitet och psykisk hälsa har vi samlat fler tips här.

Friends råd och stöd

Har du frågor eller vill veta mer om din rätt att vara trygg i skolan och hur skolpersonalen kan hjälpa dig, hör av dig till Friends råd och stöd så svarar vi så fort vi kan.

Bris

Till Bris kan alla under 18 år ställa frågor om vad som helst. Det kan vara att du har råkat ut för något jobbigt, är orolig för någon i din närhet eller att du känner dig ensam.

Alla kuratorer på Bris har tystnadsplikt och får inte berätta för någon vad samtalen handlar om. Ring Barnens Hjälptelefon på 116 111, eller skriv i Bris-chatten på bris.se.

UMO

UMO är din ungdomsmottagning på nätet. Här kan du läsa och ställa frågor om sånt som rör sex, hälsa och relationer som exempelvis kärlek, vänskap, kränkningar, kroppen eller familjen. När du ställer en fråga är du alltid anonym. På umo.se kan du dessutom enkelt hitta din närmaste ungdomsmottagning.

Koll på soc

kollpasoc.se kan du få koll på vad du kan göra om du har det jobbigt hemma, om du själv gör saker som inte känns bra, vad som gäller om du är placerad i familjehem, på HVB eller SiS med mera. All information på den här webbplatsen har tagits fram tillsammans med barn och unga och granskats av Socialstyrelsen – soc – som även driver webbplatsen.

SHEDO

SHEDO är en ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende. Här kan du få stöd och råd om du har du frågor, oro för någon kompis eller om du skadar dig själv och behöver någon att prata med. Läsa mer på shedo.se.

Om mobbningen fortsätter kan du anmäla till BEO

Om du eller någon du känner är utsatt för kränkningar och mobbning i skolan och skolan vet om detta men trots det fortsätter mobbningen då kan du göra en anmälan till Skolinspektionen och Barn och elevombudet (BEO).

Barn- och elevombudet

Barn- och elevombudet (BEO) utreder anmälningar om kränkningar och mobbning i skolan, och kan kräva skadestånd från skolans huvudman för barn och elever som varit utsatta för mobbning eller kränkningar. En annan viktig uppgift är att informera om barns och elevers rättigheter, och den del av skollagen som handlar om kränkande behandling. BEO finns på beo.skolinspektionen.se