Kunskap och stöd för förskolepersonal, skolpersonal och idrottsledare

Filmer, poddar och webbkurser för förskolan

Webbkurs: Bli normmedveten

Hur kan vi utmana och förändra ojämlika och begränsande normer som skapar maktförhållanden och sociala orättvisor? Hur ser vi till att alla barn och unga får så bra förutsättningar som möjligt att utforska och bli den som hen vill vara? Den här webbkursen riktar sig till alla vuxna med barn i sin närhet som vill lära sig mer om normer och bli mer normmedvetna.

Läs mer om webbkursen

illustration av en lärare som pratar med en elev

Agera Alltid – webbkurs om att hantera kränkningar

Syftet är att ge dig kunskap om hur det åtgärdande arbetet kan och bör hanteras när kränkningar uppstår. Efter webbkursen har du:

  • Gått igenom hur förskolan ska agera steg för steg.
  • Fått verktyg för att kunna arbeta systematiskt med dokumentation, analys och uppföljning.
  • Fått stöd för att hålla utredande och uppföljande samtal med barnen.

Till webbkurserna

Medvetandegör dina privilegier

Vi har alla olika förutsättningar utifrån normer och strukturer och därför är det viktigt att prata om och synliggöra vilka fördelar man själv sitter på. Här är några tips för hur du kan se över vilka privilegier just du har, men också hur du kan använda dig av dem för att göra skillnad.

Så kan du stötta ett barn inför skolstarten

Få tips på hur du kan stötta ett barn inför en ny termin.

Podd om rasism

Poddavsnitt från podden Skolan och rasismen, som ingår i vår webbkurs med samma namn. Där finns också avsnitt med en elev, lärare, skolpsykolog och forskare om olika arbetssätt för att motverka rasism i skolan.

Lyssna på alla poddavsnitt

Vi måste prata – om rasism

Vi måste prata är en samtalsserie om vikten av förebyggande arbete mot mobbning som reflekterar och inkluderar.

I det här avsnittet samtalar Barakat Ghebrehawariat, föreläsare, och Patrick Konde, sakkunnig på Friends, med Maja Frankel om varför rasism uppstår och vilka strukturer som fortsätter upprätthålla detta långt gångna problem.

Läs mer om Vi måste prata

Filmer om NPF

Inom projektet Hej Hyper filmades ett antal intervjuer med barn och föräldrar om hur det är att leva med NPF. Tillsammans med artisten Emma Nordenstam skapades även flera låtar med tillhörande musikvideor som på ett varmt och lustfyllt sätt bidrar till ökad förståelse för barn med NPF-diagnoser.

Se alla intervjuer
Se musikvideor

boken en bra start som handlar om trygghetsarbete i förskolan

En bra start – på resa mot en trygg förskola

Den här populära boken från Friends handlar om att skapa en trygg förskola där alla barn får ta plats. Den riktar sig till pedagoger som vågar utmana sitt eget förhållningssätt och som tillsammans med sina kollegor vill utveckla förskoleverksamheten. Boken utgår från de verktyg som pedagoger har tillgång till i sin vardag, som planering av verksamheten, förskolans fysiska miljö, vuxnas förhållningssätt och barns lek.

Till webbshopen

framsidan av friends forskningsantologi om mobbning. illustrationer av en skolgård

Agera mera – en antologi om mobbning

Internationellt erkända forskare delar med sig av resultat från sina olika perspektiv och medlemmar från Friends Barn- och ungdomsråd berättar om sina upplevelser av mobbning.

Läs mer om boken

Bok: I normens öga

I vår metodbok får du inspiration till att börja arbeta normkritiskt och ta ert likabehandlingsarbete ett steg längre.

Läs online eller ladda ner

Forskarnas tips: satsa på tillitsfulla relationer

Vi frågade tre av de främsta internationella forskarna inom mobbningsområdet och fick ett enhälligt svar – om ni bara ska göra en enda insats för att förhindra mobbning, satsa på att skapa tillitsfulla relationer.

flicka gör en stor såpbubbla

Podcast om att förebygga mobbning för elever med NPF

Forskning visar att elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, löper större risk att bli utsatta eller utsätta andra för kränkningar och mobbning. Många elever med NPF upplever också i högre grad ensamhet i skolan. Podden består av fyra avsnitt med fokus på att förebygga mobbning och ensamhet för elever med NPF och att främja en trygg skola där alla ska ha rätt att vara den de är.

Grundläggande kunskaper om NPF
Lyssna på avsnittet

Vikten av främjande arbete
Lyssna på avsnittet

Framgångsfaktorer
Lyssna på avsnittet