Kunskap och stöd för för dig som jobbar med barn

Stöd för förskolepersonal

Trygghetsarbetet kan aldrig börja för tidigt. Här har vi samlat material, övningar och annan kunskap som underlättar och stödjer arbetet med att skapa ett främjande och positivt klimat i barngrupper. Allt material är gratis och fritt att använda i er verksamhet.

Saker du som förskolepersonal ska göra om du får kännedom om en kränkning

  • Agera alltid. Barn och unga är alltid rättighetsbärare och du som vuxen har ett ansvar att se till att inget barn utsätts för någon form av våld.
  • Lyssna alltid på barnets upplevelser utan att värdera upplevelserna.
  • Ni ska skyndsamt utreda händelsen och göra en kränkningsanmälan som ska lämnas till rektorn.
  • Tillsammans med vårdnadshavare och det utsatta barnet ska ni skapa en handlingsplan med aktiva åtgärder, där målet är att kränkningarna ska upphöra.
  • Inkludera barn och unga i hur ni ska få stopp på mobbningen, och att följa upp med den utsatte.
Fyra barn springer utomhus med såpbubblor runt dem. De är glada och skrattar

Behöver ni mer stöd i trygghetsarbetet hjälper vi er gärna att hitta insatser som passar just er förskola.

Läs mer om våra insatser för förskolan

Vill du komma i kontakt med Friends råd och stöd för att prata om förskolans trygghetsarbete?

Läs mer om vår rådgivning