Kunskap och stöd om mobbning

Frågor och svar om mobbning på arbetsplatsen

Vad är diskriminering?

Diskriminering är när en individ blir sämre behandlad eller kränkt och det finns ett samband med en diskrimineringsgrund.

juli 14, 2021

Vad är skillnaden mellan kränkningar och trakasserier?

Trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskri...

Vad är en kränkning?

Friends definition av en kränkning eller kränkande särbehandling innebär att en person gör eller säger något mot någon annan så att den känner sig sårad, ledsen och mind...

Varför finns mobbning?

Det finns tyvärr inget enkelt svar på frågan. Varje fall är unikt och det är viktigt att se situationen utifrån olika perspektiv.

Vem ansvarar för att arbetsplatsen är trygg och fri från kränkningar och mobbning?

Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, både den fysiska och den psykosociala.

Varför är det viktigt att alltid agera vid kränkningar?

Om vi inte agerar vid kränkningar kan det tolkas som att beteendet är okej och att det indirekt är ett accepterat beteende.

maj 5, 2021

Är det skillnad på mobbning i skolan och på arbetsplatsen?

Nej, mobbning förklaras på samma sätt för såväl barn som för vuxna. Oavsett ålder handlar mobbning om återkommande kränkningar från en eller flera personer.

Hur kan Friends stötta företag?

Enligt diskrimineringslagen ska varje arbetsgivare arbeta aktivt med främjande och förebyggande åtgärder mot all form av diskriminering på arbetsplatsen. Vi på Friends hjälp...

Vad är normer?

Normer är osynliga regler, idéer och förväntningar som skapas utifrån föreställningar om vad som är ”normalt” och vad som är avvikande.

april 20, 2021

Vad är mobbning?

På Friends beskriver vi mobbning som systematiska kränkningar av ett barn, där någon blivit utsatt för kränkningar och/eller trakasserier av en eller flera personer vid flera...