Kunskap och stöd

Att vara åskådare eller utsätta andra

Det kan vara svårt att veta vad en kan göra när en ser någon annan bli utsatt för mobbning. Här har Friends samlat några tips på vad du kan göra för att ta ställning mot mobbning.

Start Kunskap och stöd Att vara åskådare eller utsätta andra

Små saker du kan göra för att ta ställning!

  • Säg ifrån, exempelvis kan du säga ”sluta” eller ”lägg av”.
  • Du kan säga ifrån på många olika sätt, du kan även hämta en vuxen, som har ett ansvar att se till att situationen upphör. Berätta alltid för en vuxen, det kan vara mentor, fritidspedagog eller tränare.
  • Du kan även visa stöd genom att sätta dig bredvid någon som sitter ensam i matsalen eller fråga om ni ska ta sällskap till nästa lektion.
  • Säg hej till dina klasskompisar eller träningskompisar. Ett hej kan betyda mer än vad du tror. Ett litet ord som hej kan göra stor skillnad för den som kanske aldrig får ett hej. Ett hej bekräftar, att bli sedd.

Ser du någon som är utfryst och inte har någon att vara med, som blir kallad för skällsord eller får elaka kommentarer om utseende, intressen eller identitet? Har du varit med om att kompisar råkat ut för taskiga saker på nätet? Kanske har du varit där när det har skett, men inte vetat vad du kan göra eller vågat säga ifrån?  

Oavsett så kan det påverka dig negativt att se andra bli utsatta. Kanske finns det en känsla av dåligt samvete och skuld för att ha sett andra bli illa behandlade, men inte ha gjort något i stunden för att förhindra eller säga ifrån. 

Forskning visar att ju fler som ser på, desto mindre troligt är det att någon gör något.  

Att våga ta ställning och exempelvis ifrågasätta taskiga kommentarer eller jargonger kan vara oerhört betydelsefullt för den som får ta emot den taskiga kommentaren. Och samtidigt visar du civilkurage av att vägra vara tyst. För den som blir utsatt kan en tystnad betyda att det som sägs eller görs i den kränkande handlingen är okej.   

Om att utsätta andra

Det är aldrig okej att behandla någon illa, att såra eller mobba någon. Det är inte ovanligt att den som utsätter andra själv blir eller tidigare har blivit utsatt för kränkningar och mobbning. Det finns även andra grupprocesser som spelar in. Den som utsätter andra kanske gör det för att det är ett sätt att behålla sin plats i gruppen, på grund av grupptryck eller av en rädsla för att själv bli utsatt om hen inte deltar.

Om du vet med dig att du har gjort någon illa så kan du behöva hjälp att bryta det beteendet. Det kan vara jobbigt att inse att du har sårat någon, och det krävs mod att berätta. Men det går att förändra sitt beteende och vuxna har en skyldighet att hjälpa dg med det.

Du kan också kontakta Friends råd och stöd om du vill berätta och ha stöd.