Jag känner mig ensam i skolan, betyder det att jag är mobbad?

Ibland kan det vara skönt att få dra sig undan och få vara för sig själv. Men om du känner dig ensam, och inte har valt att vara ensam, är det aldrig roligt.

juni 9, 2021

Att känna sig ensam kan ibland kallas för att vara ofrivilligt ensam. Om du i skolan, till exempel ofta känner dig ensam på rasten eller inte har någon att sitta bredvid i matsalen, tycker vi att du ska berätta det för någon. Du kan berätta för en vuxen på skolan, en kompis eller en förälder.

Kom ihåg!

Om du inte vill vara ensam men känner dig utanför i skolan eller på nätet så ska vuxna hjälpa dig.

Tillbaka till kunskap och stöd för barn och unga