Vad kan jag som idrottsledare göra om jag får vetskap om att ett barn är utsatt för kränkningar och vilket ansvar har föreningen?

Om situationen pågår framför dina ögon måste du alltid se till att det direkt får ett slut.

26 maj 2021

I dagsläget har en idrottsförening inte samma lagliga skyldighet att motverka och åtgärda mobbning och kränkningar som en skola har enligt skollagen. Trots det ska ledare och idrottsföreningar ändå agera direkt vi pågående situation men även efter att den pågående situationen upphört. Enligt Riksidrottsförbundets idédokument ”Idrotten Vill” ska idrottsföreningar utgå från barnkonventionen. Föreningen kan efter att de fått stopp på den pågående situationen sedan utreda situationen närmare och därefter agera genom olika åtgärder, alltid för barnens bästa. Ett tips är att följa dessa fyra steg när du fått reda på att en kränkningssituation har skett.

1. Kartlägg situationen – Skapa dig en bild och ta reda på vad som hänt genom att fråga de som varit inblandade och/eller kanske har sett situationen. Gör detta utan att ha egna värderingar.

2. Analysera – Vad var de bakomliggande orsakerna till att detta kunde ske? Vad kunde gjorts annorlunda för att situationen inte skulle ha uppstått? Vad behövs för att den inte ska ske igen och för att kränkningarna ska upphöra?

3. Genomför – Ta fram och genomför åtgärder/insatser som grundar sig på din analys av situationen. Detta med målet att kränkningarna ska upphöra och för att liknande situationer inte ska ske igen.

4. Följ upp – Utvärdera och eventuellt även revidera de åtgärder/insatser ni gjort. Detta genom observationer eller genom att samtala med de som varit inblandade om hur de upplever situationen nu?

Tillbaka till frågor och svar för idrottsledare