Hur kan jag som vårdnadshavare få stöd om mitt barn är utsatt för mobbning eller kränkningar?

När ens barn är utsatt kan det ibland behövas stöd och råd från någon utomstående.

april 21, 2021

Vi som arbetar på Friends råd och stöd är sakkunniga och har kunskaper om hur samverkan mellan förskola, skola, idrottsförening och hemmet kan se ut för att det ska bli så bra som möjligt för det enskilda barnet. Vi kan ge dig information om barns rättigheter, förskola/skola ansvar för att få stopp på kränkningarna eller mobbningen.

Friends kan ge stöd via mejl och telefon. Vi lyssnar på dig och svara på dina frågor om barnets utsatthet och situation.

Läs mer om råd och stöd

Tillbaka till frågor och svar