Hur kan jag som idrottsledare samarbeta med vårdnadshavare när det handlar om mobbning och kränkningar?

Kommunikation med vårdnadshavare är ytterst viktigt i din roll som ledare för att arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande kring kränkningar och mobbning.

26 maj 2021

Friends rekommendation är att inte vänta, utan ta kontakt med vårdnadshavare vid första händelsen. Se till att inte vara dömande i din kommunikation utan återberätta vad som hänt och hur du som ledare har agerat. Var tydlig med att det är ni tre tillsammans – ledare, vårdnadshavare och aktiv – som arbetar för att få till en förändring där alla parter har ett ansvar. Genom att skapa en relation till vårdnadshavare och föra en kontinuerlig dialog kring såväl positiva som negativa saker, blir det lättare att även ta upp svåra saker, som när en kränkning sker.

Tillbaka till frågor och svar för idrottsledare