Hur kan jag bidra till en bättre stämning i skolan?

Vi på Friends vet att små saker kan spela stor roll för någon som är mobbad, otrygg eller orolig för att gå till skolan. Elever har aldrig ansvar för att stoppa mobbning, men alla elever i skolan kan ta ansvar för att vara schyssta klasskompisar och vara med och bidra till ett positivt klimat i klassen eller i skolan.

juni 11, 2021

Här är några tips:

  • Säg ”Hej” till någon du inte brukar säga hej till.
  • Starta en elevgrupp eller elevförening där ni som elever kan vara med och påverka skolans trygghetsarbete. Det kan exempelvis vara genom att ta del av skolans kartläggning av trygghet eller ge förslag på material till rasterna utomhus och inomhus.
  • Ta reda på hur din skolas plan mot kränkande behandling ser ut. Be din mentor eller lärare gå igenom och berätta hur just er skola arbetar för att stoppa mobbning och öka tryggheten på skolan.

Tillbaka till kunskap och stöd för barn och unga