Hur kan Friends stötta vår skola?

Friends ger er kunskap, råd och verktyg som underlättar arbetet med att skapa en trygg skola för varje barn.

20 april 2021

 

Vi har ett stort utbud av webbkurser och utbildningsinsatser i syfte att stärka ert systematiska trygghetsarbete.

Vi erbjuder både enstaka utbildningsinsatser samt kortare och längre samarbeten med kartläggningar och konsultation där vi identifierar vilka insatser och åtgärder ni behöver utifrån er kontext.

Läs mer om vårt utbud för skolan

Tillbaka till frågor och svar