Hur kan Friends stötta vår förskola?

Friends vill verka för en trygg förskola för alla barn och vi ser vikten av att redan i tidig ålder börja arbeta med dessa frågor.

20 april 2021

Våra utbildningsinsatser syftar till att ge kunskap och konkreta verktyg till pedagoger, för att stötta i arbetet med att förebygga och förhindra kränkningar samt främja allas lika värde. Genom att inkludera såväl barn och personal som vårdnadshavare i trygghetsarbetet, når ni tillsammans målet med en trygg, inkluderande och jämlik förskola.

Läs mer om vårt utbud för förskolan

Tillbaka till frågor och svar för förskolan