Hur kan förskolan och vårdnadshavare samarbeta på bästa sätt?

Vårdnadshavare utgör en viktig roll för barnens upplevda trygghet i förskolan. Är föräldrarna trygga med förskola och pedagoger, är barnen oftast trygga.

20 april 2021

Bjud in föräldrarna att vara delaktiga så att de får en möjlighet och en vilja att påverka det som sker på förskolan. Det kan annars finnas en risk att vårdnadshavare blir åskådare och i efterhand har åsikter om vad som kan bli bättre och kan därmed inta en mer kritisk roll till förskolans arbete. När förskolan arbetar med ett verkligt föräldrarinflytande och bemöter alla vårdnadshavare på ett respektfullt sätt, får det en positiv effekt på barnen och deras vardag tillsammans på förskolan.

Tillbaka till frågor och svar