Friends söker vårdnadshavare till referensgrupp

Har du som vårdnadshavare erfarenheter av barn och unga som har blivit utsatt för någon form av mobbning, kränkning, trakasserier eller diskriminering? Då behöver vi din hjälp.

september 14, 2021

Om projektet

Vi på Friends är just nu i full gång med projektet Agera Alltid (#whatwouldyoudo) som har som mål att få fler människor att alltid agera när de hör eller ser mobbning. För att göra detta möjligt skapar vi nu det som vi kallar för en kunskapsbank. I den kommer vi samla information för att höja kunskapen om mobbning, kränkningar, trakasserier och diskriminering, samt om barn och ungas rättigheter. Den kommer att ge oss vuxna relevanta och konkreta verktyg för hur vi alltid ska kunna stå upp för barnens bästa.

Vad kan du bidra med?

För att kunskapsbanken ska bli så bra som möjligt vill vi förstås att den innehåller den information, kunskap och stöd du som vårdnadshavare behöver. Och det är här du kommer in i bilden!

Med hjälp av dina erfarenheter som vårdnadshavare kan vi tillsammans se till så att kunskapsbanken blir så bra som möjligt. Vad vill du ska finnas i en kunskapsbank?

Hur kommer det gå till?

Vi kommer att hålla i 3-4 träffar under ett års tid, där den första träffen sker under vecka 39 eller 40. Vi kommer överens om en tid som passar dig. Vi kommer inte sprida eller berätta vilka som är med i referensgruppen och inget du säger kommer kunna kopplas direkt till dig.

På den första träffen kommer vi utföra så kallade användningstester över mobil och dator, så att du kan delta oavsett var i landet du befinner dig. Under ett användningstest får du svara på några frågor kopplade till ämnet samt testa och utvärdera en ny version av webbplatsen för att se hur den kan förbättras. Ett användningstest brukar ta mellan 30 minuter upp till en timme.

Vad får du?

Som tack för att du är med och deltar kommer du att få en mindre gåva i ersättning, samt ett meriterande intyg på att du deltagit i vår referensgrupp. Och framför allt – du får vara med och bidra till skapandet av kunskapsbanken, och på så sätt gör du en otroligt viktig insats!

Vill du vara med eller har du frågor?

Skicka ett mejl till marie.ahlen@friends.se