Friends söker ungdomar till referensgrupp

Är du mellan 13-18 år och har erfarenhet av mobbning? Har du själv blivit utsatt, eller kanske stått vid sidan om och velat hjälpa till men inte vetat hur. Då behöver vi din hjälp.

14 september 2021

Om projektet

Vi på Friends är just nu i full gång med projektet Agera Alltid (#whatwouldyoudo) som har som mål att få fler människor att alltid agera när de hör eller ser mobbning. För att göra detta möjligt skapar vi nu det som vi kallar för en kunskapsbank. I den kommer vi samla information för att höja kunskapen om mobbning, kränkningar, trakasserier och diskriminering, samt om barn och ungas rättigheter.

Vad kan du bidra med?

För att kunskapsbanken ska bli så bra som möjligt vill vi förstås att den innehåller den information, kunskap och stöd som barn och unga behöver. Och det är här du kommer in i bilden! Vad vill du hitta i en kunskapsbank?

Med hjälp av dina erfarenheter och idéer kan vi se till att kunskapsbanken blir så bra som möjligt och anpassad för andra i din ålder.

Hur kommer det gå till?

Vi kommer bjuda in dig till 3-4 träffar under ett års tid, där den första träffen sker under vecka 39 eller 40. Vi kommer överens om en tid som passar dig.

På den första träffen kommer vi utföra så kallade användningstester över mobil och dator, så att du kan delta oavsett var i landet du befinner dig. Under ett användningstest får du svara på några frågor kopplade till ämnet samt testa och utvärdera en ny version av webbplatsen för att se hur den kan förbättras. Ett användningstest brukar ta mellan 30 minuter upp till en timme. På träffen deltar, förutom du, 2-3 personer som jobbar med projektet.

Vi kommer inte sprida eller berätta vilka som är med i referensgruppen och inget du säger kommer kunna kopplas direkt till dig. För dig under 16 år måste dina föräldrar godkänna att du deltar.

Vad får du?

Som tack för att du är med och deltar kommer du att få en mindre gåva ifrån oss. Du får även ett intyg på att du deltagit i en referensgrupp, som kan vara bra att ha för dig i framtiden. Och framför allt – du får vara med och bidra till skapandet av kunskapsbanken, och på så sätt gör du en otroligt viktig insats!

Vill du vara med eller har du frågor?

Skicka ett mejl till marie.ahlen@friends.se