Friends hjälper er med trygghetsarbetet online i coronatider

Vi kan stärka er i trygghetsarbetet i er verksamhet på flera sätt även om vi inte fysiskt är på plats hos er. Flera av våra insatser kan genomföras via videomöten eller i vår digitala samarbetsportal.  

19 november 2020

I oroliga tider ökar otryggheten och då kan det vara lättare för kränkningar och mobbning att få spelrum i skolan, på fritiden eller på nätet. Det är därför viktigare än någonsin att trygghetsarbetet inte stannar av, och att vi gör allt vi kan för att barn ska vara trygga i den utmanande tid som vi befinner oss i.

Friends har lång erfarenhet av att stötta skolor, förskolor och idrottsföreningar i arbetet mot mobbning och kränkningar. Vi kan stärka er i trygghetsarbetet på flera sätt även om vi inte fysiskt är på plats hos er. Här är ett urval av insatser som vi erbjuder via videomöten eller vår digitala samarbetsportal. Kontakta oss på bokning@friends.se så berättar vi mer och hittar ett upplägg som passar er verksamhet där ni befinner er just nu.

”Den återkoppling jag fått, främst från skolledare i kommunen, har varit mycket positiv. Jag deltog själv under den digitala föreläsningen och tycker att den utfördes på en väldigt bra nivå. Genomförandet av Friends sakkunniga var strålande. Jag är väldigt nöjd med insatsen från Friends.”

Tapio Liimatainen – Biträdande förvaltningschef/Administrativ chef, Lidingö stad

Exempel på digitala insatser

Kartlägg nuläget med våra webbaserade enkäter

En kartläggning och analys av ert nuläge är avgörande för att ta reda på vad ni behöver göra för att utveckla ert trygghetsarbete och välja insatser som utgår från behoven i just er verksamhet. Efter den webbaserade enkäten går vi igenom och analyserar resultatet med ledningen/styrelsen via videomöte.

Kartläggning Trygghet och trivsel
Friends webbenkät om trygghet och trivsel finns för både skolor, förskolor och idrottsföreningar.

Kartläggning Schysst på nätet
Kartlägg elevernas nätvanor och förekomsten av kränkningar och trakasserier på nätet. Passa på att fokusera på hur ni kan skapa en tryggare nätmiljö nu när många barn och unga tillbringar mycket av sin tid online. Webbenkäten finns för skolor från årskurs 3 och uppåt.

Kartläggning Sexuella trakasserier
Ett unikt kartläggningsverktyg för att minska sexuella trakasserier i skolan och lägga upp en strategi för det fortsatta förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier. Webbenkäten fylls i av elever från årskurs 6 och uppåt.

Seminarier, workshops och konsultation online

Friends har ett stort utbud av seminarier, workshops och konsultation i syfte att stärka er skolas, förskolas eller idrottsförenings trygghetsarbete. Många av dessa går utmärkt att genomföra online med en av Friends erfarna sakkunniga. Kontakta oss så hittar vi tillsammans insatser som passar era behov och förutsättningar.

Kollegialt lärande i vår digitala samarbetsportal

Friends kollegiala lärande är en modell för att lärare med stöd av varandra ska få ökad kunskap och utveckla trygghetsarbetet på skolan. Med fokus på normkritik och etnicitet får ni både enskilt och kollektivt reflektera kring undervisningen och det som sker i klassrummet, testa nya metoder och sedan följa upp och utvärdera hur det gick. Friends sakkunniga stödjer er genom en uppstartsträff och uppföljningsträff online. Därutöver använder ni Friends digitala samarbetsportal som vägleder er igenom upplägget.

Arbetsmaterial för klassrummet

Uppdrag Trygghet
Prova betaversionen av Friends digitala verktyg för att göra övningar om trygghet i klassrummet. Vad definierar en trygg klass och hur upplever eleverna stämningen i klassen? Vilka platser på skolan upplevs som trygga eller otrygga? Med Uppdrag Trygghet kan ni göra värdegrundsövningar i klassrummet på ett nytt, smart och roligt sätt! Fungerar även vid distansundervisning. Passar årskurs 4–9.

Alfons vänskapslåda
Vänskapslådan innehåller metodmaterial som på ett lekfullt och pedagogiskt sätt inkluderar barnen i ert trygghetsarbete. Materialet hjälper barn att stärka och utveckla sin empatiska förmåga, samt att få ta del av och bearbeta olika ämnen kopplade till vänskap. Den passar alla åldrar på förskolan men kan också anpassas till skolans tidiga år.

Gratis rådgivning och digitalt material

Missa inte heller vårt digitala material med webbkurser, poddar och övningar där du kan stärka dina kunskaper om förebyggande och främjande arbete mot mobbning.

Läs mer om vårt digitala utbud

Du kan också kontakta Friends rådgivning för att bolla skolans trygghetsarbete. Mejla till radgivning@friends.se.