Mitt barn har blivit deprimerad och nedstämt efter lång tid av mobbning

Start Kunskapsbanken Föräldrar och närstående Fråga Friends Mitt barn har blivit deprimerad och nedstämt efter lång tid av mobbning

Fråga

Mobbningen pågår inte längre, men vårt barn har sviter av utsattheten. Vi är oroliga för hens hälsa. Vi upplever inte att skolan tar detta på allvar, vad ska vi göra?

Friends svarar

Hej!

Psykisk ohälsa kan vara en följd av långvarig utsatthet. Barn som blir mobbade kan ha en känsla av ensamhet: på så sätt att det kan finnas en känsla av att ingen förstår vad en själv varit med om eller en känsla av att ingen annan än jag har varit med om detta. Om du tror att ditt barn har en depression till följd av mobbning vill jag ge er rådet att söka vård och stöd för detta. Sök hjälp hos Barn och ungdomspsykiatrin (BUP). De allra flesta blir bättre redan efter några veckors behandling. I många städer i Sverige så erbjuder BUP något som kallas En väg in. Dit kan barn under 18 år och föräldrar ringa för att få hjälp. Ni kan även vända er till Ungdomsmottagningen eller till er vårdcentral. Alla vårdcentraler har kuratorer eller psykologer. På vårdcentralen kan även du som förälder få samtalsstöd. För att orka vara stark för sitt barn kan du som förälder behöva prata med någon som kan ge dig stöttning och hjälp.

Skolan har ett ansvar att ta detta på allra största allvar. Skolans elevhälsoteam, vars främsta uppdrag är hälsofrämjande, bör involveras och erbjuda ditt barn samtalsstöd hos exempelvis kurator eller skolpsykolog.

Åsa Gustafsson

Sakkunnig på Friends

bild på Åsa Gustafsson som är processledare på Friends

Fler frågor och svar

Fråga

Vad kan jag göra åt att min son blir mobbad i skolan?

Min son är 10 år. Ända sedan skolstarten har han haft problem med att ett gäng pojkar i klassen kränker honom i perioder. Jag har tagit upp detta med lärarna flera gånger och frågat om han kan byta klass. Men nu sade läraren att det är fullt i den klassen som min son skulle behöva byta till. Jag undrar vad jag har möjlighet att göra? Finns det några metoder för att trycka på ett byte av klass eller annan åtgärd? Ska jag begära

Fråga

Vår dotter har svårt att koncentrera sig i skolan

Vår dotter Klara har svårt att koncentrera sig i skolan när det blir stimmigt i klassrummet. Hon får nu använda hörselkåpor, men nu har de andra barnen i klassen börjat reta henne för detta och kallar henne för ”miffo”. Klara vägrar använda kåporna. Hon kommer hem trött och ledsen varje dag. Vad ska vi göra?  

Fråga

Vi får inte prata med skolan, vår dotter tror att det kommer bli värre

Igår fick vi veta att vår dotter, 12 år, blir retad i skolan. Det har pågått ett tag men hon har inte velat berätta för oss. Vi vill såklart prata med skolan om detta. När vi berättade det för vår dotter får hon panik och säger att det bara kommer bli värre. Vi får absolut inte berätta för någon. Vad ska vi göra?

Har du också en fråga du vill få svar på?

Skicka in din fråga så svarar våra sakkunniga inom några dagar.

Ställ din fråga här