Skolor sökes till forskningsstudie om sexuella nättrakasserier

Var med och delta i en forskningsstudie om hur unga kommunicerar på nätet.

december 1, 2020

Friends har många års erfarenhet av arbete mot sexuella trakasserier. Vi vet att det bästa sättet att stoppa mobbning är att lägga mer resurser på förebyggande insatser istället för att bara agera när en kränkning sker. Det finns i dagsläget mycket begränsad forskning om hur unga tänker kring integritetsfrågor och trygghet på nätet. Det behövs mer kunskap för att förstå hur grupptryck, vänskaper och sociala nätverk spelar in när det handlar om sexuella nättrakasserier.

Projektet SEXED är ett samarbete mellan Dublin City University och Friends som går ut på att undersöka omfattningen av sexuella trakasserier och sexuellt utnyttjande av ungdomar på nätet.

Förhoppningen är att projektet ska leda till effektiva utbildningsinsatser inom området. Det behövs för att unga personer ska kunna vara trygga på internet.

Delta i forskningsstudien

Nu söker vi skolor som vill vara med i en studie som handlar om hur ungdomar kommunicerar på nätet, med särskilt fokus på sexuella trakasserier och ofrivilligt delande av bilder med sexuellt innehåll. Vi vill undersöka hur och varför unga skickar SMS, bilder eller videofilmer (ibland med sexuellt innehåll) till varandra och andra. Vi vill titta på vissa faktorer (t.ex. vänskap) som kan resultera i att bilder ofrivilligt delas på nätet mellan vänner och ibland även med främlingar.

Resultatet av studien kommer att publiceras i akademiska tidskrifter och som en slutrapport här på friends.se.

Vill du delta, har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta ansvarig forskare Mairead Foody, mairead.foody@friends.se

Ladda ner information om forskningsstudien