Företagssamarbete

Tips till medarbetare för en trygg arbetsplats

Vi kan alla vara med och bidra till en schysst arbetsplats. Här har vi samlat tips på vad alla medarbetare kan göra.

Synliggör normer och privilegier

En norm är en osynlig regel för hur vi ska vara, tycka och tänka i ett bestämt sammanhang. Normer är ett viktigt perspektiv för att kunna förstå mobbning som fenomen. Det finns positiva normer, till exempel att be om ordet istället för att prata i munnen på andra under ett möte. Men om normen är snäv kring hur vi får vara, tycka och tänka löper många individer en risk att hamna utanför gemenskapen. Med andra ord – om vi bryter mot normen på ett eller annat sätt, så ökar risken för att bli utsatt för kränkningar.

Att tänka normkritiskt, att ifrågasätta de normer som finns och det som anses vara ”normalt” eller ”önskvärt” för att öka handlingsutrymme för alla, är därför en viktig del i att skapa en schysst arbetsmiljö. Om vi tillhör normen kan det vara svårt att se hur andra begränsas av den, eftersom vi själva inte upplever detta. Därför är det viktigt att försöka påminna sig själv och andra om att synliggöra sina egna privilegier och att ibland lämna utrymme till andra.

Medvetandegör dina privilegier

Här är några tips för hur du kan se över vilka privilegier just du har, men också hur du kan använda dig av dem för att göra skillnad.

Mikrohandlingar

Mikrohandlingar är ett verktyg du kan använda för att utmana normer, men även för att öka din egen kunskap. Det kan till exempel handla om små medvetna förskjutningar i språk, reaktioner och urval av material.

Här har vi samlat några tips på mikrohandlingar som alla kan använda:

 • Försök att inte automatiskt ge människor ett kön utifrån utseende, du vet inte vilken könsidentitet hen har.
 • Om du ska exemplifiera med ett namn, använd ett namn du inte brukar höra.
 • Tänk på vilka bilder som används. Visa bilder på människor med olika etnisk bakgrund när du skapar presentationer och annat material.
 • Förutsätt att den du pratar om finns i rummet, för att påminna er om att prata respektfullt om andra människor och för att inte skapa ett ”vi och dom”.
 • Använd ett inkluderande språk som gör att ingen känner sig utanför eller utelämnad. Ett exempel är att använda ordet “hen” när du inte vet könet på en person.
 • Börja alla möten med en incheckningsrunda så att alla får komma till tals.
 • Utgå inte från att dina kollegor har en relation eller om de har det att den är heterosexuell, fråga till exempel hellre vad någons partner heter än att förutsätta att det är en han om det är en kvinna du pratar med.

Det börjar med oss

För att stoppa och förebygga mobbning, trakasserier och kränkande särbehandling måste vi börja med oss själva och våra egna beteenden och värderingar. Våra medmänniskor, barn och kollegor påverkas så klart av våra handlingar. På en arbetsplats gör medarbetare ofta som andra gör, inte som någon säger att de ska göra! I den bemärkelsen är vi alla förebilder för varandra.

Här är några frågor du kan ställa dig själv:

 • Hur är jag mot mina kollegor, chefer och medarbetare?
 • Är jag en bra förebild i mitt bemötande?
 • Finns det något jag kan göra annorlunda?
 • Hur ser normerna ut på vårt företag?
 • Finns det människor som utifrån rådande normer skulle ha svårt att passa in?
 • Hur kan vi jobba vidare för att diskutera normer på vår arbetsplats?
 • Hur ser vårt systematiska arbetsmiljöarbete ut?

Vilka behov har ditt företag?

Baserat på all erfarenhet vi har från skolor och idrottsföreningar har vi utarbetat ett företagsanpassat utbud av workshops, inspirationsföreläsningar och utbildningar kring mobbning.

Läs mer om våra företagsutbildningar