Företagssamarbete

Tips till chefer för en trygg arbetsplats

Här har vi samlat tips riktade framför allt till chefer och ledare. Vad kan ni göra för att skapa en trygg och schysst arbetsplats där medarbetare vågar ta ställning?

Tips till chefer och ledare för att skapa en schysst arbetsplats

1. Föregå med gott exempel

Som vuxen, förälder, chef, medarbetare eller ledare är du ständigt en förebild för någon i din omgivning. Om du är konsekvent i ditt agerande och tydligt tar ställning och både reagerar och agerar vid varje misstanke om kränkning, så inspirerar du andra människor att våga och vilja agera. På så vis sänder du tydliga signaler om att ett sådant beteende inte är accepterat på arbetsplatsen, att det tas på allvar och att det följs upp.

2. Arbeta med företagskulturen

Att arbeta aktivt med företagskulturen är viktigt för att skapa en trygg arbetsplats. Det handlar om att uppmuntra och säkerställa att de normer och beteenden som förekommer på arbetsplatsen bidrar till en god arbetsmiljö och en psykosocial trygghet. Det ska vara självklart att alla vågar agera vid negativa beteenden eller händelser. Ett sätt att uppmuntra detta är att kontinuerligt prata om vikten av att alltid agera när något är fel och visa att du själv gör det.

3. Beröm och uppmärksamma medarbetare som tar ställning

När medarbetare känner att de blir uppskattade och tas på allvar när de agerar eller berättar om något som är fel, så är det större chans att de, men också andra medarbetare ingriper igen. Förväntat beröm från andra kollegor och chefer är viktigt för att en individ ska ta ställning och våga agera.

4. Öva med hjälp av case och diskussioner

För att medarbetare ska känna trygghet i hur de kan agera när olika situationer uppstår behöver de inte bara få information, utan även öva på att ta ställning och säga ifrån. Med hjälp av case, rollövningar och diskussioner kan medarbetarna få en bättre förståelse för den som blir utsatt, vilket också ökar chansen att de själva agerar och säger ifrån när något sker.

5. Externa förebilder

Dela berättelser om andra som tar ställning och visa därigenom på möjligheterna att göra skillnad. Andra människor som visar mod och civilkurage inspirerar!