Företagssamarbete

Motverka rasism på arbetsplatsen

Våra kartläggningar i skolor visar att av lagens sju diskrimineringsgrunder är etnicitet den vanligaste orsaken till att barn och unga trakasseras i skolan. Baserat på vår erfarenhet har vi samlat kunskap och tips som även kan användas för att motverka rasism på arbetsplatsen.

Tips för att motverka rasism på arbetsplatsen

Våga säga ifrån
Låt inte rasistiska händelser och utlåtanden gå obemärkt förbi. Om ingen säger ifrån tolkas det ofta som att det accepteras. Därför måste vi öva på att säga ifrån.

Separera handling från person
Fokus hamnar allt för ofta på individen när rasism kommer på tal. Huvudfrågan blir: ”Vem är rasisten?”, där den enskilda rasisten pekas ut. En väg till förändring är att istället rikta fokus på de strukturer som möjliggör fenomenet rasism.

Skaffa kunskap
Rasism och rasistiska kommentarer ligger ofta dolt under ytan och kan lätt gå obemärkt förbi. Det är därför viktigt att skaffa sig kunskap om vad rasism och rasistiska kränkningar är och hur det kan ta sig uttryck. I poddavsnitten nedan får du bland annat mer kunskap för att lära dig känna igen vardagshandlingar som lätt går obemärkt förbi, så kallade mikroaggressioner.

Vad är rasism?

Rasism är ett komplext fenomen, men kortfattat skulle en kunna säga att rasism och rasismens uttryck är sociala konsekvenser av att ha kategoriserat människor enligt raser och tillskrivit dessa olika attribut.

Rasism kan ta sig uttryck på många olika sätt. På en arbetsplats kan det till exempel handla om vem som blir anställd, förutfattade meningar och kommentarer som lätt går obemärkt förbi. Det är därför viktigt att vi skaffar kunskap och vågar prata om rasism. Här är några tips alla kan göra för att motverka rasism på arbetsplatsen.

Podcasttips

Medie- och kommunikationsforskaren Ylva Habel om begrepp.

Lyssna på avsnittet

Friends processledare Patrick Konde om mikroaggressioner.

Lyssna på avsnittet

Poddavsnitten kommer från podden Skolan och rasismen, som ingår i vår webbkurs med samma namn. Där finns också avsnitt med en elev, lärare, skolpsykolog och forskare om olika arbetssätt för att motverka rasism i skolan för den som är intresserad. Du kan även lyssna på avsnitten på flera ställen där poddar finns.

en flicka med skolväska som håller sin pappa i handen på väg till skolan.

Utbildning: Rasism och mobbning i skolan

Med denna workshop vill vi inspirera till samtal om rasism. Vi lär oss känna igen rasistiska strukturer i samhället och skolan samt att särskilja ”rasism” från ”rasisten”.

Läs mer om utbildningen