Företagssamarbete

Stöd för företag

Ett rättvist, inkluderande arbetsklimat är grunden till att medarbetare ska trivas, prestera, och vilja stanna på en arbetsplats. Hur kan du bidra till en schysstare arbetsplats? Här hittar du kunskap och tips för både chefer och medarbetare.

Vad du som medarbetare ska göra om du får kännedom om mobbning på arbetsplatsen

  • Agera alltid. Säg ifrån att det som sker inte är ok eller bryt händelsen genom att börja prata om annat. Visa att du tar ställning och visa ditt stöd för den som blivit utsatt.
  • Lyssna på den utsattas upplevelser. Förminska inte händelsen genom att säga ”hen skämtar nog bara, det är ingen stor sak”. Den utsatta har tolkningsföreträde, vilket innebär att ingen förutom du kan bestämma vad du upplever som en kränkning eller inte.
  • Informera närmsta chef, fackligt ombud, skyddsombud eller annan kollega. Inte för att skuldbelägga någon, utan för att hjälpa arbetsgivaren i sitt värdegrundsarbete och på så vis också öka allas trivsel och trygghet på arbetsplatsen.
  • Lyft frågan om trivsel och trygghet. Det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, såväl fysisk som psyokosocial. Påminn gärna om detta genom att lyfta frågan och samtidigt föra diskussioner som skapar samsyn och ett gemensamt språk.
  • Ge handlingsutrymme till en kollega som är utsatt genom att försöka bryta normer som är begränsande.
Glada barn sitter i naturen.

Stöd Friends arbete att förebygga och stoppa mobbning, kränkningar och trakasserier bland barn och unga.

Så kan ditt företag göra skillnad