Att vara förälder till ett barn med ADHD – Peter

Hur känns det att vara förälder till ett barn med ADHD? Se filmen med Peter, pappa till Lovisa.

Filmen kommer från projektet Hej Hyper som var ett samarbete med Hjärnfonden. Projektet riktade sig till barn i årskurserna F-3.

hejhyper.se kan du se fler filmer och ta del av mer information och material.

Se fler filmer

Film

Ungas erfarenheter av ensamhet och utanförskap

Hur kan det kännas att vara ensam och utanför? I den här filmen delar Friends barn- och ungdomsråd med sig om sina erfarenheter av ofrivillig ensamhet och utanförskap.

Film

Vi måste prata om nätet

Ta del av tips och metoder för att diskutera och arbeta med frågan med dina barn.

Kocken zeina mourtada står i sitt kök

Film

Vad gör du om ditt barn utsätts för mobbning?

Vad ska du som förälder tänka på om du misstänker att ditt barn utsätts för mobbning och kränkningar i skolan eller i idrottsföreningen?