Vad har förskolan och skolan för ansvar när det gäller funkofobi?

Inget barn får bli diskriminerat eller trakasserat i förskolan eller skolan, men vad har egentligen förskolan och skolan för ansvar när det kommer till funkofobisk mobbning? Här är en sammanfattning av förskolans och skolans ansvar.

Start Kunskapsbanken Föräldrar och närstående Vad har förskolan och skolan för ansvar när det gäller funkofobi?

Förskolans och skolans ansvar

Förskolan och skolan har i uppdrag att ge alla barn lika rättigheter och möjligheter att kunna ta till sig kunskap, lärande och utveckling oavsett behov och funktionsnedsättning. Alla barn kan inte behandlas lika men alla barn ska få lika möjligheter att lära sig nya saker. Förskolan och skolan ska alltså anpassas efter varje barns förmåga att lära sig. Det handlar också om att se över hur miljön är utformad för att minska utsattheten för barn och unga med en funktionsnedsättning.

Inget barn får bli diskriminerat eller trakasserat i förskolan eller skolan. Alla förskolor och skolor måste enligt lag (diskrimineringslagen) arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering men även främja lika rättigheter. Arbetet med aktiva åtgärder innebär att förskolan och skolan ska arbeta fortlöpande under året för att främja en trygg skolmiljö för alla barn.

Så snart någon anställd på förskolan eller skolan får veta att ett barn känner sig utsatt ska de utreda vad som har hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier. Ett bra arbetssätt för förskolan och skolan är att genomföra följande åtgärder:

  1. Ingripa
  2. Rapportera
  3. Utreda
  4. Analysera orsaker
  5. Skapa åtgärder
  6. Följa upp

Förskolan och skolan bör dokumentera

En dokumentation av utredningen och åtgärderna kan vara ett viktigt underlag för att ha möjlighet att följa upp effekterna av åtgärderna. Genom dokumentation kan förskolan eller skolan även upptäcka om de inträffade trakasserierna är del av ett större problem som kräver mer omfattande insatser.

Läs mer om förskolans och skolans ansvar för alla former av mobbning

Mer om funkofobi

Fakta

Vad är funkofobi?

Funkofobi är att bli utsatt för kränkningar och mobbning på grund av sin funktionsnedsättning. Det kan benämnas som funkofobisk mobbning.

Film

Att ha Asperger och DCD – Levi

Hur känns det att vara barn och ha Asperger och DCD? Se filmen med Levi.

Fråga

Vår dotter har svårt att koncentrera sig i skolan

Vår dotter Klara har svårt att koncentrera sig i skolan när det blir stimmigt i klassrummet. Hon får nu använda hörselkåpor, men nu har de andra barnen i klassen börjat reta henne för detta och kallar henne för ”miffo”. Klara vägrar använda kåporna. Hon kommer hem trött och ledsen varje dag. Vad ska vi göra?