Att anmäla sexuella trakasserier

Det är viktigt att anmäla sexuella trakasserier till polisen om ditt barn utsätts för kränkande fotografering eller sexuellt ofredande. Här får du som förälder eller närstående tips på hur ni går tillväga.

Anmäla till polisen

Många gånger är sexuella trakasserier olagliga, då bör detta polisanmälas. Kränkande fotografering och sexuellt ofredande är exempel på handlingar som är olagliga. Du kan läsa mer om detta i ordlistan Vad betyder begreppen? Du anmäler till polisen genom att ringa 114 14 och berättar vad som hänt. Du kan även gå till en polisstation och göra din anmälan på plats. För att polisen ska kunna göra en bra utredning behöver de bevis. Försök spara alla konversationer och bilder.

Ibland lägger polisen ner anmälan. De har då gjort bedömningen att de inte kommer vidare med de bevis som finns. Kanske är händelsen inte ett brott, men självklart kan det ha varit jobbigt och kränkande för ditt barn. Även om anmälan läggs ner så var det inte meningslöst att anmäla. Ärenden som läggs ner kan tas upp igen, och då är alla gamla anmälningar superviktiga.

Anmäla på sociala medier

När sexuella kränkningar sker på sociala medier, så som Snapchat, Tik Tok och Instagram, bör detta även anmälas till den plattformen. Detta görs ofta genom att klicka på de tre punkterna som oftast finns i högra hörnet. Eller genom att gå till inställningar och klicka på anmäla eller rapportera.

Om ditt barn tycker det är svårt eller jobbigt att göra dessa anmälningar är det viktigt att du som förälder eller vuxen finns med som stöd.

Anmäla i spel och gaming

I nästan alla digitala spel kan ditt barn anmäla kränkningar och trakasserier eller innehåll som bryter mot spelets regler. I många spel finns möjligheten att direkt anmäla en spelare som kränker eller mobbar. Detta görs genom att skicka in en rapport eller genom att kontakta spelets administratör. När en anmälan har gjorts granskas den av spelets moderatorer och de avgör om personen har brutit mot spelets regler. Det vanliga är att den som gör en anmälan är anonym.

Mer om sexuella trakasserier

tre tjejer sitter på en parkbänk

Guide

Lär dig känna igen och bemöta härskartekniker

Vad är egentligen härskartekniker? Här får du verktyg för att kunna hjälpa ditt barn att känna igen de ofta subtila beteenden som kallas härskartekniker, och tips på hur du och ditt barn kan bemöta dessa.

en vuxen kvinna och en pojke pratar med varandra

Fakta

Vad har förskolan och skolan för ansvar när det gäller sexuella trakasserier?

I förskolan och skolan gäller förbud mot alla former av sexuella trakasserier. Förskolan och skolan har ett ansvar att motverka sexuella trakasserier.

En pappa kramar en pojke på en lekplats

Guide

Prata med ditt barn om sexuella trakasserier

Det kan vara svårt att prata med sitt barn om sexuella trakasserier. Det är viktigt att lyssna och skapa förtroende hos ditt barn. Hjälp barnet sätta de sexuella trakasserierna i ett sammanhang och respektera barnets privatliv. Genom denna guide vill vi hjälpa dig att våga ta snacket.