Friendsrapporten 2018

Årets rapport visar att två av tre utsatta elever i årskurs 3-9 har inte berättat för någon vuxen i skolan att de utsatts för kränkningar eller mobbning. Var femte utsatt elev har inte berättat om det för någon alls, varken en jämnårig eller en vuxen i skolan eller hemma.  Läs Friendsrapporten 2018 Resultaten i korthet: … Fortsätt läsa Friendsrapporten 2018