Varför finns mobbning?

Det finns aldrig ett skäl till varför kränkningar eller mobbning uppstår. Mobbning handlar om komplexa processer där bakgrunden och anledningarna går att finna på flera nivåer.

För att förebygga kränkningar är det viktigt att förstå orsakerna bakom varför kränkningarna uppstår. Varje mobbningsfall är unikt och behöver analyseras från olika perspektiv. För att förstå en mobbningssituation är det viktigt att ha både ett individ-, grupp-, organisations- och samhällsperspektiv. Vår erfarenhet är att många skolor fastnar i individperspektivet och letar anledningar enbart hos den utsatta eller den som utsätter. Vi menar att man istället behöver lyfta blicken och se till saker som tryggheten i gruppen, ledarskap i organisationen eller normer i samhället för att få en helhetsbild.

Ett normkritiskt perspektiv

För att förstå orsaken bakom kränkningar är det även viktigt att ha med sig ett normkritiskt perspektiv. I Friendsrapporten berättar många barn att kränkningarna är kopplade till flera olika saker som t.ex. fritidsintressen, musiksmak, klädstil eller vilken sport man utövar. Det har ofta att göra med de osynliga regler – normer – som fastslår vilka fritidsintressen tjejer och killar förväntas ha, vilka kläder du bör ha eller vilken musik du borde lyssna på. De som avviker från normen på något sätt riskerar att bli utsatta.

Skolan & normer

Dessa osynliga regler som begränsar barn och ungas handlingsutrymme finns på flera olika nivåer. I en skola eller klass kan till exempel normen vara att ha en viss klädstil och lyssna på en viss musik, och detta kan avvika kraftigt från vad som gäller i en annan skola. Som skola är det därför mycket viktigt att analysera vilka normer som finns på just ens egen skola. Därefter kan man tillsammans med eleverna reflektera och kritiskt granska de normer som finns. På så sätt vidgar man normer som begränsar och skapar orättvisor och arbetar istället för normer som skapar en inkluderande miljö där alla får vara sig själva.

Mobbning går att stoppa

Det går att stoppa och förebygga mobbning, men det kräver långsiktigt och målmedvetet arbete. I de skolor som samarbetar med i Friends anser 78% att samarbetet har inneburit att antalet kränkningar på skolan har minskat. Läs mer om hur Friends gör skillnad.

Hej! På friends.se använder vi cookies för att användarupplevelsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Mer om cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close