Våra utbildningar

Friends at work

Förebyggande företagsutbildningar mot mobbning och diskriminering.

ikon föreställande en portfölj som symboliserar friends företagsutbildningar.

En utbildare från Friends samtalar med en kvinna om mobbning.

Vilka behov har ditt företag?

Varje dag mobbas över 100 000 människor på arbetsplatser runt om i Sverige. 7 av 10 har utsatts av kollegor och nästan lika många av sina chefer. För många mynnar det ut i depression, långtidssjukskrivning och i värsta fall självmord.*

Samtidigt visar forskning att ett rättvist, inkluderande arbetsklimat är en av de viktigaste friskfaktorerna. Och vägen dit är ökad kunskap och insikt.

Friends har jobbat mot mobbning och diskriminering i skolor, förskolor och föreningar sedan 1997. Vi är väl insatta i problematiken.

Utifrån våra kunskaper och erfarenheter har vi utarbetat ett företagsanpassat utbud av verktyg, workshops och utbildningar, i syfte att förebygga, identifiera och hantera mobbning och diskriminering på arbetsplatser.

Ni kan även addera våra uppskattade after-workshops, med fokus på viktiga, knepiga, känsliga föräldra- och vuxenfrågor.

Kontakta oss för att diskutera ett upplägg som hjälper er att utvecklas tillsammans och uppfylla era trygghetsmål.

Friends företagsutbildningar och workshops kan köpas separat eller i paket. Intäkterna går tillbaka till Friends verksamhet och kampen för en värld där inget barn utsätts för mobbning.

* Källa: Kollega/Novus 2018

Ladda ner som PDF

Följande ingår i kartläggningspaketet:

Mobbning, diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier är problem som inte alltid syns. De drabbade lider ofta i det tysta.

Med hjälp av Friends kartläggningsverktyg får ni svar på om – och i så fall var, när och i vilken omfattning – det förekommer mobbning och diskriminering på er arbetsplats.

Kartläggningen görs i form av en anonym webbenkät, där Friends tar fram frågor baserade på er situation. För att medarbetarna ska känna sig trygga med hur och varför kartläggningen görs tar vi även fram ett förebyggande informationsmaterial till er HR-avdelning och/eller de som ansvarar för ert trygghets- och värdegrundsarbete.

Kartläggningen ger er en tydlig, väl underbyggd analys av nuläget och visar samtidigt att ni som arbetsgivare jobbar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö.

Friends sammanställer och analyserar svaren. Därefter sätter vi oss tillsammans med er och utvärderar resultatet av kartläggningen. Utifrån detta har ni sedan en bra plattform för ert fortsatta trygghetsarbete och kan lägga upp lämpliga åtgärds- och utbildningsplaner.

Vad? Kartläggning/nulägesanalys
När? Ni väljer – kartläggningen pågår normalt 3-4 veckor
Hur? Webbaserad undersökning, sammanställning och gemensam analys av ert nuläge

Pris
Från 100 000 kr exklusive moms. Eventuell resa och boende tillkommer. Pengarna går tillbaka till Friends verksamhet och arbetet mot mobbning i skolor, förskolor och föreningar. Målet är en värld där inget barn utsätts för mobbning.

 

Vill du veta mer om våra utbildningar och hur de kan anpassas till just ert företag?
Mejla till: bokning@friends.se

Ladda ner som PDF

Följande ingår i personalutbildningen:

Utbildningens syfte är ett ge era medarbetare en ökad insikt i vad mobbning, diskriminering, kränkningar och sexuella trakasserier egentligen är.

Vi synliggör och diskuterar olika normer, härskartekniker och beteenden, i vilka situationer och sammanhang de uppkommer och hur det kan förändras.

Personalutbildningen kan antingen köpas separat, eller som komplement till genomförd kartläggning och analys. Vi anpassar upplägg och innehåll utifrån er verksamhet, storlek och eventuella önskemål.

Vad? Personalutbildning på temat inkluderande arbetsklimat
Var? På plats hos er, eller i lokal ni själva väljer
När? Valfritt – under eller efter arbetstid. Ca 3 timmar per utbildningstillfälle

Pris
Från 25 000 kr per utbildningstillfälle exklusive moms. Eventuell resa och boende tillkommer. Pengarna går tillbaka till Friends verksamhet och arbetet mot mobbning i skolor, förskolor och föreningar. Målet är en värld där inget barn utsätts för mobbning.

 

Vill du veta mer om våra utbildningar och hur de kan anpassas till just ert företag?
Mejla till: bokning@friends.se

Ladda ner som PDF

De flesta anställda har på ett eller annat sätt daglig kontakt med barn och ungdomar. Oavsett om det är som förälder, tränare, släkting eller i andra sammanhang så utmanas man ständigt i sin vuxenroll. Behovet av kunskaps- och erfarenhetsutbyte är stort.

Friends erbjuder after-workshops för anställda på ditt företag som vill utvecklas och stärkas i sin vuxenroll. En workshop tar ca 2 timmar och varvar utbildning med diskussioner och praktiska övningar.

Workshop 1. Tryggare skolmiljö

Många barn har en klump i magen när de går till skolan. Andra törs inte gå dit. Som vårdnadshavare är situationen ofta svår att hantera.

Hur, när och var i skolan uppstår mobbningssituationer? På vilka sätt kan hem och skola samverka för att förhindra och förebygga kränkningar? Vad kan jag som vuxen göra om mina egna barn, eller barn i min närhet, utsätts för kränkningar?

Det här är några av frågorna vi tar upp. Vårt gemensamma mål för kvällen är att skapa ökad kunskap som i förlängningen ger ökad trygghet för våra barn och ungdomar.

Workshop 2. Schysstare på nätet

Ett ämne som är en het potatis i de flesta familjer. Hur kan jag som vuxen sätta gränser och skapa ett schysst förhållningssätt till barnens användande av nätet, mobilen och sociala medier? Vilka är riskerna? Hur kan jag vara mer närvarande utan att skapa konflikt?

Med utgångspunkt från gällande skollagstiftning, aktuell forskning och Friends mångåriga erfarenheter ger vi konkreta verktyg för hur man som vuxen kan få bättre koll på barnens digitala värld och även bli den som barnen vänder sig till om det uppstår kränkningar och andra problem.

Workshop 3. Normer och sexism

Med avstamp i #metoo reder vi ut hur, var och när sexuella trakasserier uppstår i skolan och vad vi kan göra för att skapa en tryggare miljö för våra barn.

Vilka skyldigheter har skolan, vilka rättigheter har jag som vårdnadshavare och vem sätter gränserna? Hur kan man integrera ett normmedvetet förhållningssätt i skolornas vardag och elevernas beteende? Vi belyser problemet med vardagsnära exempel, diskuterar och utbyter tips & råd.

Även denna workshop bygger på Friends mångåriga erfarenheter, kunskaper och forskning.

Vad? After-workshops för vuxna med barn i sin närhet
Var? På plats hos er, eller i lokal ni själva väljer
När? Valfri vardag. En workshop tar ca 2 timmar.

Pris
Från 25 000 kr per workshop exklusive moms. Eventuell resa och boende tillkommer. Pengarna går direkt tillbaka till Friends verksamhet och arbetet mot mobbning i skolor, förskolor och föreningar. Målet är en värld där inget barn utsätts för mobbning.

Vill du veta mer om våra utbildningar och hur de kan anpassas till just ert företag?
Mejla till: bokning@friends.se

Välkommen med er intresseanmälan

Vill du veta mer om våra utbildningar och hur de kan anpassas till just ert företag? Ange era kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort.

Varje dag utsätts över 100 000 människor för mobbning på arbetsplatser runt om i Sverige

I diskrimineringslagen står det att varje arbetsgivare har en skyldighet att arbeta aktivt och förebyggande mot all form av diskriminering.
Med Friends kartläggning och nulägesanalys får ni en bra plattform för ert fortsatta trygghets- och värdegrundsarbete.

Läs på DO.se om diskrimineringslagen