Så jobbar vi tillsammans

Friends tror på tillsammansskap.
Genom nationella och internationella samarbeten med skolor, universitet, forskare, förskolor, organisationer, kommuner, företag, idrottsföreningar, myndigheter med flera skapar vi synergieffekter som gör att vi tillsammans kommer närmare en värld där inget barn utsätts för mobbning.

Utbildningssamarbeten

Genom vår utbildningsverksamhet samarbetar vi med skolor, förskolor och idrottsföreningar. Tillsammans med dem bedriver vi ett långsiktigt, systematiskt förändringsarbete där Friends ger personal och ledning kunskap och verktyg att skapa trygga miljöer för barn och unga.

 

Forskningssamarbeten

Tillsammans med universitet i Sverige och utomlands bedriver vi forskningsprojekt som utvecklar och kompletterar kunskapen om hur vi arbetar på bästa möjliga sätt för att stoppa mobbning och diskriminering.

 

Globala samarbeten

Den kunskap och erfarenhet vi får via våra egna utbildnings- och forskningssamarbeten sprider vi till andra stiftelser, organisationer, myndigheter och övriga intressenter som arbetar mot mobbning runt om i världen.

 

Organisationssamarbeten

Tillsammans med andra ideella organisationer arbetar vi i projekt för att fokusera på specifika frågor relaterade till mobbning, såsom sexuella trakasserier, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och ensamkommande flyktingbarn.

 

Kommun- och företagssamarbeten

Friends utbyte och samarbeten med kommuner, huvudmän och företag är viktiga för att engagera alla delar av samhället i arbetet mot mobbning. Deras finansiella stöd är även avgörande för att vi ska kunna erbjuda fler skolor, förskolor och idrottsföreningar subventionerade utbildningar.

Ska vi samarbeta?

Utbildning? Forskningssamarbete? Kunskapsutbyte? Företagsaktivitet? Eller annan form av samarbete? Låt oss prata om hur vi tillsammans kan hjälpas åt i arbetet mot mobbning!

Skicka ett mail till info@friends.se

Samarbetet med Friends var avgörande för att initiera det internationella forskningsprojektet SEXED, som fokuserar på att kartlägga, analysera olika arbetssätt samt ta fram åtgärder för att minska sexuella trakasserier och sexuell utpressning på nätet. Samarbeten som dessa är avgörande för att överbrygga avståndet mellan forskningsvärlden och praktik.

Mairead Foody
Forskare på Dublin City University och ansvarig forskare for projektet SEXED

Child Line har arbetat tillsammans med Friends sedan 2016. Genom samarbetet har vi fått möjlighet att erbjuda Litauiska skolor de metoder och arbetssätt Friends arbetar med, anpassade till den litauiska kontexten, vi har upplyst allmänheten om betydelsen av mobbningsfrågan genom att översätta och sprida Friends reklamfilmer. Vi har också fått kunskap om den svenska lagstiftningen, vilket har stärkt oss i vårt påverkansarbete mot politiker i Litauen. Vi ser fram emot flera år av nära samarbete med Friends.

Robertas Povilaitis
Verksamhetschef på Child Line, Litauen