Friends barn- och ungdomsråd

Friends har sedan hösten 2014 ett barn- och ungdomsråd. Rådets medlemmar är ett tiotal barn och ungdomar i åldrarna 13-19 år. De är utspridda över hela landet och har olika erfarenheter och bakgrund.

Syftet med rådet är att ge barn och unga en röst i mobbningsfrågan, men också att Friends med hjälp av medlemmarnas tankar och synpunkter ska bli än mer tillgängliga och relevanta i kampen mot mobbning.

porträtt av Jennifer ottestig som är medlem i friends barn- och ungdomsråd

Krönika: ”Känslan av maktlöshet finns med mig än i dag”

– År 2018 gjordes sammanlagt 845 anmälningar om våld och hot i skolan till Arbetsmiljöverket, vilket då var den högsta siffran på fem år. Jag ångrar i dag att jag som elvaåring inte gjorde just en sådan anmälan.

Läs Jennifer text om sina erfarenheter

Det är vuxnas ansvar att barn ska känna sig trygga i skolan

Elin Abelsson utsattes för mobbning i skolan. Det slutade inte förrän en lärare reagerade och såg till att hon fick byta klass. Friends stödjer och utbildar hundratals skolor för att förebygga att barn och unga hamnar i utsatthet.

Läs mer om hur Friends jobbar

Om ensamhet och utanförskap

Den här filmen spelades in i samband med Friendsrapporten 2019.

Medlemmar i Friends barn- och ungdomsråd 2020

Mentor: Elin Abelsson

Hur hoppas du, som tidigare medlem i Friends Barn- och ungdomsråd, kunna bidra till rådet som mentor? 

– Jag hoppas att min erfarenhet av att vara med i Barn och ungdomsrådet från uppstarten kommer att inspirera det nya rådet och dess medlemmar att utvecklas, och att alla i rådet känner att de kan och får möjlighet att påverka på de sätt de kan. Men även genom mitt brinnande engagemang för mobbningsfrågan och för att få hjälpa andra. Jag tror också att jag kan bidra med ett driv för att få saker att hända. 

Nadine Hultman

Varför är det viktigt för dig att vara med i Friends Barn- och ungdomsråd? 

– Med min erfarenhet kan jag hjälpa andra. Att inte vara ensam och veta att det finns andra som vet hur det känns är en viktig sak jag som medlem i rådet kan bidra med. Min egna erfarenhet kan bidra till kunskap och utveckling, som kan leda till fler verktyg för att tillsammans bekämpa mobbning. Detta vill jag göra med hjälp av en vass penna, men framför allt min bästa vän och främsta uttryckssätt: min kamera. 

Annie Hansson

Vad hoppas du att din medverkan i Friends Barn- och ungdomsråd ska leda till?

Att sitta med i Friends Barn- och ungdomsråd är för mig en jättestor möjlighet. Jag ser det som ett sätt att vidga mina vyer och få en massa erfarenhet på vägen! Jag som även satt med förra året vet att möjligheterna blir större. Jag hoppas att min och alla andras medverkan leder till förändring, för det är därför vi alla är med. Jag hoppas även kunna inspirera andra människor att alltid våga gå sin egen väg, för det är något som är väldigt viktigt för mig.

Noah Mensah

Vilken del av mobbningsfrågan brinner du mest för, och varför?

Det jag brinner mest för att bekämpa inom mobbning är helt klart rasismen. Jag har själv blivit diskriminerad och mobbad på grund av min hudfärg och jag vet hur dåligt man kan må av det. Det var en period där jag flyttade till ett område med många konservativa och blev väldigt dåligt behandlad av vissa av de andra barnen. Det gick till och med så långt att att en förälder kallade mig ord och sa att om jag inte slutade skulle de ta bort deras barn från skolan. Jag vill inte att någon annan ska gå igenom det.

Amalia Mowafy

Varför är det viktigt att barn och ungas röster hörs när vi pratar om mobbning?

– Barn och unga är en väldigt stor del av vårt samhälle, men de har inte mycket makt att förändra saker. Genom att låta barns och ungas röster höras när vi pratar om mobbning ger vi dem en chans att vara med och bidra till förändring. Vi ger dem även en chans att forma den värld som de vill leva i. Ett faktum att framhäva är att vuxna inte längre är barn och aldrig riktigt kommer att kunna förstå hur det är att bli utsatt som ungdom idag. Samhället förändras ständigt. Därav bör de som blir utsatta få en chans att få sina röster hörda, så att ingen behöver gå runt med en klump i magen.

porträtt av Jennifer ottestig som är medlem i friends barn- och ungdomsråd

Jennifer Ottestig

Varför är det viktigt att barn och ungas röster hörs när vi pratar om mobbning?

Eftersom att beslutsfattare och andra med makt annars inte får en verklighetstrogen bild av hur mobbning faktiskt ser ut för unga idag, och de skulle då inte veta hur mobbningen ska kunna bekämpas på bästa sätt.

Ronja Dahlén

Varför är det viktigt för dig att vara med i Friends Barn- och ungdomsråd?

Jag tror att samhället just nu befinner sig i en föränderlig fas. Allt det vi tidigare inte vågat prata om börjar nu lyftas upp till ytan. Framförallt börjar ångest och psykisk ohälsa bli allt mer avstigmatiserat och omdebatterat. Det kanske tydligaste exemplet på detta exploderade på sociala medier under hösten 2017. I takt med att #MeToo spreds som en löpeld över hela världen fick nedtystade offer och överlevare en chans att bli hörda. En chans att bli sedda. Och framförallt en chans att bli trodda.
Jag vill att även problematiken kring mobbning och kränkningar ska ges samma uppmärksamhet. För även det förekommer över hela världen och kan resultera i katastrofala konsekvenser.

Därför ser jag det som oerhört värdefullt med en plats i rådet. Det ger mig en plattform att sprida kunskap om vad mobbning är och vilka allvarliga konsekvenser det kan leda till. Likväl vill jag sprida hoppet om att man kan ta sig igenom detta fruktansvärda – och inte minst: det faktum att mobbning faktiskt går att förebygga.

porträtt av Isabelle Graveleij som är medlem i friends barn- och ungdomsråd

Isabelle Graveleij

Varför är det viktigt för dig att vara med i Friends barn- och ungdomsråd?

Jag valde att söka till Friends Barn- och ungdomsråd för att kunna påverka frågan kring mobbning, diskriminering och trakasserier eftersom jag själv varit utsatt för det. Jag vill gärna kunna hjälpa andra som är i samma situation som jag varit i. Just det jag var utsatt för kanske inte var det värsta, det var mer att jag hade fräknar vilket gjorde att jag blev kallad prickikorv och att jag var lite rund som yngre, men det tycker inte jag är okej. Vi måste få en förändring för de som blir mobbade i dagens samhälle! Jag hoppas att vi det här året kommer kunna påverka mobbning på något sätt. Och jag hoppas att jag ska kunna inspirera andra till att söka till rådet nästa år eller våga säga att emot utan att det är fel. För det är inte fegt, dumt eller töntigt. Det är STARKT att våga stå upp för sig själv, vilket jag hoppas att jag kan få fler att inse. Att man är perfekt så som man är!

Philip Brandt

Varför är det viktigt för dig att vara med i Friends Barn- och ungdomsråd?

Jag valde att söka till Barn- och ungdomsrådet för att själv kunna vara med och försöka göra skillnad och påverka olika saker inom mobbningsfrågan, diskriminering och trakasserier. Det pratas faktiskt inte tillräckligt om mobbning. Genom min medverkan i rådet vill jag att det ska bli mer uppmärksammat och att fler personer lär sig identifiera och hantera mobbing då det är något som ingen människa ska bli utsatt för. Jag vill också att personer som blivit utsatta känner att de inte är ensamma, för det är de inte! Om man är utsatt ska man känna att man kan prata med andra personer, till exempel föräldrar eller personal på skolan, och berätta för dem vad man blir utsatt för. För om man berättar för andra vad man blir utsatt för blir man mycket starkare än de som är taskiga och mobbar.

Emelie Andersson

Vad hoppas du att din medverkan i Friends Barn- och ungdomsråd ska leda till?

– Jag hoppas att min medverkan i Friends Barn- ungdomsråd leder till att nya tankar kring mobbning dyker upp. Att några av oss i rådet kanske kommer med andra tankar kring mobbningsfrågan som kanske inte varit så omtalat förut. Även om hur vi i rådet och resterande personer som jobbar för Friends ska kunna stoppa mobbning och förebygga att mer mobbning uppstår i samhället. Jag hoppas även på att jag som person inspirerar någon annan till att våga vara sig själv. Framförallt visa för alla att oavsett kön, etnicitet & religion så är varje människa fantastisk.