Hur kan jag arbeta förebyggande mot kränkningar, trakasserier och mobbning i min förening?

Förebyggande arbete handlar om att arbeta aktivt och långsiktigt för att minska risken för att något negativt ska ske.

26 maj 2021

För att lyckas med ett förebyggande arbete mot mobbning, kränkningar och trakasserier i din förening, måste det ingå naturligt i ditt ledarskap. Arbetet behöver bedrivas löpande vid varje träningstillfälle eller samling. Det kan inte göras vid enstaka tillfällen. Med andra ord behöver du som ledare alltid arbeta med din grupp för att antingen stärka eller behålla en stark gemenskap och sammanhållning i gruppen. Om du har en grupp där ni känner hög tillit till varandra, har goda relationer till varandra och tar ett socialt ansvar för varandra så har du också en grupp där risken för kränkningar är liten.

Läs mer om trygghetsarbete inom idrottsrörelsen

Tillbaka till frågor och svar för idrottsledare