Anlita Friends

Workshops om föräldraskap och den vuxnes viktiga roll

mamma kramar sitt barn

Vi stärker dig att alltid agera för barnets bästa

De flesta anställda har på ett eller annat sätt daglig kontakt med barn och ungdomar. Oavsett om det är som vårdnadshavare, tränare, släkting eller i andra sammanhang så utmanas man ständigt i sin vuxenroll. Behovet av kunskaps- och erfarenhetsutbyte är stort.

Friends erbjuder workshops för dig som vill utvecklas och stärkas i din vuxenroll. Alla våra workshops varvar utbildning med diskussioner och praktiska övningar som bygger på Friends mångåriga erfarenheter, kunskaper och forskning.

Tryggare skolmiljö

Vad?

Många barn har en klump i magen när de går till skolan. Andra törs inte gå dit. Som vårdnadshavare är situationen ofta svår att hantera.

En viktig och central del i skolans förebyggande arbete mot diskriminering, trakasserier, mobbning och kränkande behandling är en positiv och konstruktiv samverkan mellan hem och skola.

Vårt gemensamma mål för kvällen är att skapa ökad kunskap som i förlängningen ger ökad trygghet för våra barn och ungdomar. Tillsammans skapar vi en tryggare skola för barn och unga.

Hur?

Under kvällen lyfter vi vikten av samverkan mellan föräldrar och skolan, definierar begrepp och hur de kan ta sig uttryck. Deltagarna får tips på hur jag som vuxen ska agera om mitt barn befinner sig i en miljö där mobbning existerar. Workshopen är 1,5 timme lång.

Målgrupp

Vuxna som möter barn och unga, antingen hemma, i föreningslivet eller på andra platser och som vill vara med i kampen mot mobbning.

 

Schysstare på nätet

Vad?

Vårdnadshavare har en viktig roll när det kommer till att guida och stötta barn och unga i deras liv på nätet. Schysst på nätet är en föreläsning för vårdnadshavare som vill lära sig mer om det förebyggande arbetet mot kränkningar på nätet.

Syftet med föreläsningen är att hitta ett fungerande förhållningssätt till ungas användande av nätet, att inspirera till att vara mer närvarande samt ge konkreta verktyg för hur man som vårdnadshavare blir en vuxen som barnet vill vända sig till om något händer.

Hur?

Träffen avslutas med en workshop där ni får samtala och dela erfarenheter med varandra. Workshopen är 1,5 timme lång.

Målgrupp

Vuxna som möter barn och unga hemma, i föreningslivet eller på andra platser och som vill vara med i kampen mot mobbning.

Normer och sexuella trakasserier

Vad?

Med avstamp i #metoo reder vi ut hur sexuella trakasserier kan ta sig uttryck i skolan.  Hur ser skolans uppdrag ut när det kommer till att förebygga sexuella trakasserier? Vad behöver vuxna göra för att främja tryggare miljöer för våra barn?

Hur?

Vi belyser vikten av att lyssna på barn, att respektera barns gränssättningar och att lära och förstå innebörden av samtycke. Allt detta och mycket mer får ni ta del av under en workshop med Friends där vi med hjälp av vardagsnära exempel, diskuterar och utbyter tips och råd. Workshopen är 1,5 timme lång.

Målgrupp

Vuxna som möter barn/unga hemma/föreningslivet eller på andra platser och som vill vara med i kampen mot mobbning.

Rasism och mobbning i skolan

Vad?

Vad är vardagsrasism och hur tar den sig uttryck? Vilka kopplingar ser vi mellan rasism/mobbning och utanförskap?

Med denna workshop vill vi inspirera till samtal om rasism. Vi lär oss känna igen rasistiska strukturer i samhället och skolan samt att särskilja ”rasism” från ”rasisten”. Rasism är ett strukturellt problem som inte kan lösas genom distansering från enskilda individer. En väg till förändring är att istället rikta fokus på de strukturer som möjliggör fenomenet rasism.

Hur?

Interaktiv workshop med övningar och diskussioner. Ni får bland annat träna på att sätta ord på vad rasism är och vilken roll ni kan spela i att motarbeta rasism. Workshopen är 45–90 minuter lång.

Målgrupp

Vuxna som möter barn och unga, antingen hemma, i föreningslivet eller på andra platser och som vill vara med i kampen mot mobbning.