Anlita Friends

Inspirationsföreläsningar och workshops med Friends

Vi erbjuder föreläsningar och workshops för att hjälpa er i processen att utveckla och skapa en inkluderande arbetsmiljö.

Hej:et – vikten av mikrohandlingar

Vad?

Den här inspirerande föreläsningen startar med bakgrunden till vårt Hej – ett litet ord som kan göra stor skillnad. Vad händer i oss när vi inte längre får ett Hej?

Vad är diskriminering, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier egentligen? Hur kan vi arbeta förebyggande för att minska mobbningen i samhället och vad kan jag göra?

Syftet är att inspirera och ge en ökad insikt i hur små mikrohandlingar kan få stor effekt både för individen och för hela företagsklimatet.

Hur?

Föreläsning med fokus att inspirera hur vi tillsammans kan skapa en schysst arbetsplats där alla medarbetare bidrar till god stämning. Föreläsningen är 1 timme.

Målgrupp

Alla medarbetare på företaget. Passar extra bra till dig som träffar kunder i ditt dagliga arbete.

Mobbningens kostnader – hur når vi Sveriges viktigaste sociala hållbarhetsmål?

Vad?

De största utmaningarna i Sverige för att nå FN:s hållbarhetsmål 2030 är – förutom miljömålen – ojämlikhet, sociala klyftor och mobbning. Vi vet att mobbningen ökar och att kostnaden för individ såväl som samhället i stort är enorma. Samtidigt visar forskning om mobbning redan i dag vad som fungerar och vad vi bör satsa på som individer, organisationer och samhället i stort. Hur vänder vi trenden och ökar takten så att vi når i mål 2030?

Det här seminariet syftar till att ge dig större kompetens att handla rätt i sociala engagemang och CSR-frågor och ge dig kunskap kring hur man når effekt.

Hur?

Tillsammans ser vi över vilka utmaningar samhället har i förhållande till målen i Agenda 2030. Vi bidrar med kunskap, perspektiv och förslag på verktyg för er som vill komma igång och stärka ert arbete. Seminariet är 1,5 timme.

Målgrupp

Seminariet är till för dig som är företagsledare, chef, förändringsledare eller medarbetare och som delvis eller alltid arbetar med socialt engagemang och CSR-frågor inom företag.

 

Schysst arbetsplats – grunden för en bra företagskultur

Vad?

Hur skapar vi en bra och inkluderande arbetsplats där alla känner sig sedda och delaktiga?

Vi synliggör och diskuterar vilket ansvar och möjligheter individen, gruppen och organisationen har för att skapa en bra företagskultur.

Vilken insikt och kunskap finns i organisationen/företaget och vilken kunskap behöver vi för att tillsammans skapa en mer inkluderande arbetsplats?

Vilka inkluderande och exkluderande normer har vi hos oss? Hur synliggör vi främjande- och härskartekniker?

Utbildningens syfte är att ge era medarbetare en ökad insikt i hur kränkande särbehandling påverkar dem som individer, i gruppen och företagskulturen.

Hur?

I en interaktiv dialog tar vi reda på hur läget är på er arbetsplats. Varför ser det ut som det gör? Hur kan du som kollega vara med och påverka stämningen på din arbetsplats? Vem ansvarar för vad?

Utbildningen kan antingen köpas separat eller som komplement till genomförd kartläggning och analys. Vi anpassar upplägg och innehåll utifrån er verksamhet och eventuella önskemål. Workshopen är 3 timmar.

Målgrupp

All personal/alla medarbetare.

Nu och framåt – Kartläggning och nulägesanalys

Vad?

Med Friends digitala kartläggningsverktyg får ni en tydlig och väl underbyggd analys av trivsel, trygghet och förekomsten av diskriminering och kränkande särbehandling. Ni får en bra grund för organisationens/företagets fortsatta HR-arbete.

Hur?

En anonym webbenkät fylls i av all personal, därefter analyserar Friends resultatet. Friends presenterar resultatet för ledning och HR-avdelningen. Tillsammans identifierar vi fokusområden utifrån kartläggningsresultatet. Kartläggningen pågår vanligtvis 3-4 veckor. Därefter sker träffarna för att komplettera och analysera kartläggningsresultatet.

Målgrupp

Alla anställda på företaget.

Följande ingår i kartläggningspaketet:

Enkät
Kartläggningen görs i form av en anonym webbenkät. För att medarbetarna ska känna sig trygga med hur och varför kartläggningen genomförs har vi ett informationsmaterial som HR-avdelningen kan använda sig av innan kartläggning.

Kartläggningspresentation 2-2,5 tim
Friends presenterar sin analys av kartläggningsresultatet för ledningen och HR-avdelningen. Tillsammans identifierar vi fokusområden utifrån resultatet. Det ger er en bra plattform för att skapa en strategi för det fortsatta trygghetsarbetet.