Agenda 2030

Hållbarhetsmål 5

Jämställdhet

Mål 5 handlar om jämställdhet och tar avstamp i det faktum att jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling.

Sexuella trakasserier är vanligt förekommande i hela samhället, även bland barn och unga. Studier visar att den som blir utsatt riskerar att utveckla låg självkänsla, stress, ångest, självskador och självmordstankar. Även prestation och närvaro i skolan kan påverkas negativt.

Friends har många års erfarenhet av arbete mot sexuella trakasserier. I våra kartläggningar berättar både elever och personal om en hård sexualiserad jargong som blivit vardag i skolan. Det visar på hur viktigt det är att alltid inkludera arbetet mot sexuella trakasserier i skolans systematiska trygghetsarbete. Därför är jämställdhetsperspektivet en självklar och central del i Friends utbildningar.

Många rykten har gått om att jag är en hora och detta har lett till visslingar, kommentarer, blickar och att ännu fler rykten har skapats.

Elev Åk 6-9

Några exempel på hur Friends bidrar till mål 5

illustration av ett barn framför en skola

Kartläggningsverktyg om sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier i skolan är ett ämne som kan upplevas svårt att prata om, och normaliseringen av sexualiserade beteenden gör att det kan vara utmanande att få en korrekt bild av situationen. För att komma åt detta erbjuder Friends ett fördjupande kartläggningsverktyg som fokuserar helt på elevernas erfarenheter av sexuella trakasserier.

Läs mer om kartläggningsverktyget

illustration av två två händer som håller varsin mobiltelefon

SEXED

Projektet SEXED är ett samarbete mellan Dublin City University och Friends som går ut på att undersöka omfattningen av sexuella trakasserier och sexuellt utnyttjande av unga på nätet. Syftet är att ta fram effektiva utbildningsinsatser inom området.

Läs mer om SEXED

Boktips: I normens öga

I normens öga är en metodbok för dig som vill arbeta med att ifrågasätta, granska och vända upp och ned på normer. Den ger inspiration till att påbörja ett normkritikst arbete eller till att ta likabehandlingsarbetet ett steg längre. Det är också en bok för dig som vill hitta metoder för att arbeta med jämlikhet och är nyfiken på vilken betydelse normer har för förekomsten av diskriminering, kränkningar och trakasserier.

Läs boken gratis