Agenda 2030

Hållbarhetsmål 4

God utbildning för alla

Mål 4 handlar om att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning och främja livslångt lärande för alla.

Förutom att vara förödande för det psykiska måendet så påverkar mobbning även skolresultaten. Därför är inkluderande och trygga utbildningsmiljöer fria från diskriminering, våld och mobbning avgörande för utbildningsmässig hållbarhet.

Arbetet mot mobbning och för goda relationer mellan elever bör genomsyra all ämnesundervisning genom hela skolans verksamhet. Friends ger skolor kompetensutveckling, motivation och konkreta lösningar för att långsiktigt förebygga mobbning, utifrån varje skolas unika utmaningar. Varje år når vi cirka 5600 skolpersonal, huvudmän och idrottsledare genom våra utbildningar.

Vi som har jobbat med Friends material ser att vi har blivit mer medvetna och attityden i klassen har förändrats.

Lärare om samarbetet med Friends

Några exempel på hur Friends bidrar till mål 4

Friends utbildare porträtteras framför ett gult hjärta.

Friends utbildningar

Vi utbildar och utbyter kunskap och erfarenheter med skolor, förskolor, föreningar och företag i hela Sverige. Innehållet baseras på omfattande forskning i kombination med den samlade erfarenhet som Friends och de skolor vi arbetar med har.

Läs mer om våra utbildningar

en kille sitter ensam i en skolkorridor

Mobbningens konsekvenser för studieresultaten

Godkänd eller icke godkänd? är en studie från Friends och Örebro Universitet om hur erfarenheter av mobbning, skolk och socialt umgänge inverkar på elevers skolprestationer. Den visar bland annat att för barn som varit utsatta för mobbning ökar risken för att få icke godkänt i något av kärnämnena med 75 procent.

Läs mer om projektet

en färgglad illustration av tre personer

Webbkurs: Organisera en trygg skola

En kostnadsfri kurs om att skapa en trygg och jämlik skola för alla elever. Den passar all skolpersonal som vill lära sig mer om systematiskt trygghetsarbete.

Läs mer om webbkursen

illustration av en lärare som pratar med en elev

Webbkurs: Agera Alltid – om att hantera kränkningar

En kostnadsfri kurs som ger skolpersonal kunskap om hur det åtgärdande arbetet kan och bör hanteras när kränkningar uppstår i skolan.

Läs mer om webbkursen