Agenda 2030

Hållbarhetsmål 3

Hälsa och välbefinnande

Delmål 3 handlar om att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och att verka för människors välbefinnande i alla åldrar. I Friends verksamhet fokuserar vi på det delmål som handlar om att främja mental hälsa.

Att vara utsatt för mobbning kan ha förödande konsekvenser för den psykiska hälsan. Låg självkänsla, oro, ångest, depression och självmordstankar är vanligt, dels under tiden då barnet utsätts men även senare i livet. Pågår mobbningen under en längre tid upplever många barn dessutom en lägre känsla av sammanhang och meningsfullhet och löper stor risk att hamna i långvarigt utanförskap.

Forskning visar att andelen skolelever med psykosomatiska besvär ökar. Störst är ökningen bland 15-åriga flickor. Självmord är idag den vanligaste dödsorsaken bland unga. Det är därför livsviktigt att mobbning uppmärksammas och åtgärdas omedelbart och att de inblandade barnen får hjälp och stöd.

Friends vill att vuxna ska agera för barnets bästa i alla lägen. Oavsett om det är före, under eller efter något har hänt. Därför arbetar Friends med att ge vuxna verktyg och mod att ta ansvar för att varje ung person får sina rättigheter tillgodosedda.

Jag mobbades under 7 års tid. Det bröt ner mig totalt, jag hade konstant ont i magen och fick magkatarr som 11-åring. Blev deprimerad och självmordsbenägen innan 12. Jag har lidit av depression och panikångest i 15-18 års tid.

Berättelse om mobbning skickad till Friends 

Några exempel på hur Friends bidrar till mål 3

illustration av två personer på en skolgård som pratar

Webbaserad gratiskurs för vårdnadshavare

En kurs om hur du som vuxen stötta barn som inte känner sig trygga i skolan. På 30 minuter får du tips och råd som kan hjälpa både dig själv, ditt eget och andras barn. Kursen är helt gratis.

Läs mer om webbkursen

illustration avv två personer där den ena har ett friends-hjärta på tröjan.

Friends rådgivning

Vi ger råd, stöd och vägledning till barn och unga såväl som skolpersonal, vårdnadshavare, idrottsledare och andra vuxna.

Läs mer om rådgivningen