Agenda 2030

Hållbarhetsmål 17

Genomförande och partnerskap

Mål 17 är en förutsättning för att de övriga målen ska kunna genomföras. Friends fokuserar på delmålet som handlar om att uppmuntra och främja effektiva partnerskap.

Friends tror på tillsammansskap. Med det menar vi att samverkan mellan olika aktörer i samhället är avgörande för att ska skapa en socialt hållbar värld.

Friends samarbetar med skolor, föreningar, förskolor, universitet, organisationer, kommuner och företag. Vi håller utbildningar, diskuterar och utbyter erfarenheter. Vi testar och utvärderar olika arbetssätt, ger råd och handledning. Vi bedriver också ett strukturerat opinionsarbete för att informera och påverka beslutsfattare och den breda allmänheten. Barn och ungas inflytande är också avgörande för att skapa hållbar förändring. De är experter i sina egna liv och om de ska ha verkligt inflytande måste de involveras i antimobbningsarbetet.

På så sätt breddas engagemanget och leder till synergieffekter som gör att vi tillsammans kan skapa en tryggare värld för alla barn.

Samarbetet med Friends var avgörande för att initiera det internationella forskningsprojektet SEXED, som fokuserar på att kartlägga, analysera olika arbetssätt samt ta fram åtgärder för att minska sexuella trakasserier och sexuell utpressning på nätet. Samarbeten som dessa är avgörande för att överbrygga avståndet mellan forskningsvärlden och praktik.

Mairead Foody
Forskare på Dublin City University och ansvarig forskare for projektet SEXED

Några exempel på hur Friends bidrar till mål 17

En utbildare från Friends samtalar med en kvinna om mobbning.

Företagssamarbeten

Friends företagspartners är avgörande för att vi ska kunna föra kampen mot mobbning och skapa ett socialt hållbart samhälle. Genom gemensamma aktiviteter kan vi tillsammans ta ett aktivt hållbarhetsansvar inom trygghetsfrågor för barn och unga.

Så kan företag göra skillnad

World Anti-Bullying Forum

World Anti-Bullying Forum drivs av Friends och är en mötesplats för forskare och praktiker. Forumet tar sig uttryck som konferens, nätverk och kunskapsbank. Initiativet drivs av Friends och syftar till att minska avståndet mellan forskning och praktik i arbetet mot mobbning.

Läs mer om World Anti-Bullying Forum

Friends Barn- och ungdomsråd

Syftet med Barn- och ungdomsrådet är dels att ge unga en röst i mobbningsfrågan, men också att Friends med hjälp av medlemmarnas tankar och synpunkter ska bli än mer tillgängliga och relevanta i kampen mot mobbning. De ger oss råd om hur vi bäst når unga och hur vi kan utforma verksamheten gentemot en ung målgrupp . Rådet består av ett tiotal personer i åldrarna 13-19 år från hela landet som alla har olika erfarenheter och bakgrund.

Läs mer om Friends Barn- och ungdomsråd

Friends ambassadör Frida Boisen

Friends ambassadörer

Friends samarbetar med ett antal profiler. Genom deras engagemang vill de inspirera andra att stötta vår verksamhet och agera för att göra världen till en tryggare plats för alla barn. Ambassadörskapet innebär bland annat att de deltar i kampanjer, projekt och sprider Friends budskap i sina egna kanaler. Tillsammans med våra processledare erbjuder vi även ett antal tankeväckande och utvecklande inspirationsföreläsningar.

Läs mer om våra ambassadörer

Hej kommunen

Hej kommunen är ett utvecklingsprojekt där vi undersöker hur behoven ser ut i varje skola och i kommunen som helhet för att skapa en tryggare miljö för alla elever. Därefter matchar vi våra insatser utifrån de behov som identifierats. På så sätt lär vi oss mer om vad som fungerar när och under vilka förutsättningar. Parallellt med det stödjer Friends också kommunen i sitt uppdrag att som huvudman skapa en trygg och jämlik skola.

Läs mer om Hej kommunen

en tjej och hennes ridlärare i stallet Trygga Ledare

Trygga ledare

Tillsammans med Svenska Ridsportförbundet leder Friends initiativet Trygga ledare. Projektet går ut på att skapa en trygg miljö med fokus på lika rättigheter och förebyggande insatser mot mobbning och trakasserier inom en av Sveriges största sporter.

Läs mer om Trygga ledare

Nordiskt antimobbnings nätverk

Som ett led i att öka samarbete och samförstånd mellan olika aktörer i Norden har Friends initierat ett nätverk för organisationer som på olika sätt arbetar för att förebygga och stoppa mobbning.

Läs mer om Nordiskt antimobbnings nätverk