Agenda 2030

Hållbarhetsmål 10

Minskad ojämlikhet

Mål 10 fokuserar på minskad ojämlikhet och att utrota diskriminering.

Av lagens sju diskrimineringsgrunder är etnicitet en av vanligaste orsaken till att barn och unga trakasseras i skolan, visar Friends undersökningar. I arbetet med att motverka rasism spelar skolan en viktig roll. Det är en samhällsaktör med ett tydligt uppdrag att förmedla kunskap om demokrati och grundläggande värderingar. Friends arbetar för att stärka vuxna i att utöva sitt ansvar att upptäcka, förebygga och åtgärda diskriminering och rasism.

Att ha en funktionsnedsättning ökar också risken för att utsättas för mobbning. Två till tre elever i varje skolklass har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF), till exempel ADHD, ASD (autism) eller Aspergers syndrom. Trots det är kunskapen om NPF i skolan låg vilket skapar negativa effekter i form av utanförskap och leder i många fall till långvarig skolfrånvaro. Friends vill skapa ett kunskapslyft kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, minska stigmatisering och skapa en bättre skolmiljö för alla barn.

Mina kompisar brukar säga att jag är en bajskorv bara för att jag är brun, och de retar mig bara för att jag uttalar ord fel. Vissa brukar säga gå och dö. De skojar men jag tycker att det inte är roligt.

Elev

Några exempel på hur Friends bidrar till mål 10

illustration av en elev som läser på ett flygblad

Webbkurs: Skolan och rasismen

Skolan och rasismen är en kostnadsfri kurs om rasism för skolpersonal. Syftet är att alla ska våga arbeta med ämnet och tidigt upptäcka när tendenser till rasism förekommer. Kursen ger kunskap, tips och metoder för att diskutera och arbeta med frågan.

Läs mer om webbkursen

Illustration av logotypen för Friends och Hjärnfondens projekt Hej Hyper

Hej Hyper

Projektet Hej Hyper startade med syftet är att skapa ett kunskapslyft kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Inom projektet gjordes bland annat en hypermusikal, en karaoke-app, sånger och musikvideor samt verktyg för skolpersonal och föräldrar att arbeta med frågan.

Läs mer om Hej Hyper

 

bild på friends processledare patrick konde som spelar in podd vid en mikrofon

Två poddtips

I samband med webbkursen Skolan och rasismen skapades ett antal poddar där vi intervjuar forskare, en lärare, en skolpsykolog och en elev för att få olika perspektiv på hur rasism tar sig uttryck och hur skolan kan arbeta för att motverka rasism. Du hittar dem på flera ställen där poddar finns, samt via länken nedan.

Till poddarna om rasism

Poddavsnitt med fokus på att förebygga mobbning och ensamhet för elever med NPF och att främja en trygg skola där alla ska ha rätt att vara den de är.

Till poddarna om NPF

logotyp för Frinds projekt hej sverige

Hej Sverige

Projektet Hej Sverige lyfte ensamkommande flyktingbarns berättelser genom film, teater, seriealbum och lärarhandledning. Syftet var att motverka negativa fördomar i skolan genom att ge elever och lärare större kunskap om varför barn flyr utan sin familj och hur skolan kan bidra till ett välkomnande klimat.

Läs mer om Hej Sverige