Kostnadsfri konferens om evidens i skolan 27 sep

13 juni 2018

Evidens i skolan - för ökad trygghet och studiero

Friends och Länsstyrelsen i Stockholm bjuder in till en heldagskonferens den 27e september om evidens i skolan.

Trots stora satsningar och mycket arbete för ett främjade klimat i skolan minskar inte den psykiska ohälsan bland barn och unga. Vi ser inte heller att barns utsatthet för kränkningar och mobbning minskar.

Stora resurser läggs på olika åtgärder när problem väl uppstått medan jämförelsevis lite resurser läggs på att göra något åt orsakerna bakom problemen. Länsstyrelsen i Stockholm och organisationen Friends bjuder därför in till en dag med fokus på förebyggande arbete samt utvärdering av olika metoder och arbetssätt i skolan.

Syftet med dagen är blad annat att diskutera den befintliga forskningen och dess resultat, men också att ge deltagarna verktyg att bedöma vilka olika områden som behöver prioriteras och vilka insatser som då har störst sannolikhet att nå resultat. 

Tid och plats:
Torsdagen den 27 sep kl. 09.00-16.00
Birger Jarl Conference
Tulegatan 8, Stockholm

Anmälan:
Konferens är kostnadsfri.
Anmäl dig här

Målgrupp för konferens är professionella som arbetar med skolutvecklingsfrågor, exempelvis skolledare, huvudmän, samordnare, elevhälsopersonal i Stockholms län. 

 

Preliminärt program

09.00 –  09.15  Inleding Moderator Nisha Besara

09.15 – 10.30 Prevention, evidens och psykisk ohälsa i skolan
Arne Holte, professor emeritus i hälsopsykologi, vid Oslo Universitet

10.30 – 11.00  PAUS

11.00 – 11.30 Huvudmannens och skolans uppdrag möjligheter i det förebyggande arbetet

11.30 – 12.00 Våldspreventiva skolprogrammet Tåget 
Pernilla Vera Junior, säkerhetschef, och Mantha Kasagianni, förebyggande socialsekreterare, i Botkyrka berättar om bakgrund, utvecklingsarbete och implementering av Tåget.

12.00 – 13.00 LUNCH    

13.00 – 13.45 Metoder och arbetssätt i ett tidigt förebyggande arbete samt utvärderingar av dessa
Parallella seminarier; MVP – Mentorer i våldsprevention, PAX i skolan samt Friends

14.00 – 14.30 Verktyg i analys och implementeringsarbetet
Samtal om huvudmannens och skolans arbete med analys, genomförande och utvärdering av förebyggande och främjande arbete. Kajsa Lönn Rhodin, psykolog och utvecklingsledare, Länsstyrelsen i Stockholm & Jacob Flärdh Aspegren, Forskning- och utvecklingschef på Friends.

14.30 – 15.00 PAUS MED FIKA

15.00 – 15.45 Panelsamtal med forskare och experter om utvärdering och effektmätning
Medverkar gör bland annat:
Ulrica von Thiele Schwarz Psykolog och professor i psykologi. Karolinska institutet.
Björn Johansson, Docent i socialt arbete. Örebro universitet

15.45 – 16.00 Summering och avslut
Länsstyrelsen och Friends

15
AUG 2018
Friendsrapporten 2018: Många kränkta elever berättar inte för vuxna om sin utsatthet
13
JUN 2018
Kostnadsfri konferens om evidens i skolan 27 sep
11
JUN 2018
Ny webbkurs om att hantera kränkningar
2
MAJ 2018
Unikt projekt bryter stigmat för barn med NPF
26
APR 2018
Friends Snällkalender prisas som Årets kampanj
25
APR 2018
Kom och jobba med oss
9
APR 2018
Vinn din egen lucka i Snällkalendern!
24
MAR 2018
Svenska herrlandslaget i manifestation mot mobbning vid inmarschen på Friends Arena
23
MAR 2018
Friends initierar vecka för att engagera vuxna
20
FEB 2018
Swedbank och Stiftelsen Friends inviger unik skulpturutställning på Friends Arena

Hej! På friends.se använder vi cookies för att användarupplevelsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Mer om cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close