Kostnadsfri konferens om evidens i skolan 27 sep

13 juni 2018

Evidens i skolan - för ökad trygghet och studiero

Friends och Länsstyrelsen i Stockholm bjuder in till en heldagskonferens den 27e september om evidens i skolan.

Trots stora satsningar och mycket arbete för ett främjade klimat i skolan minskar inte den psykiska ohälsan bland barn och unga. Vi ser inte heller att barns utsatthet för kränkningar och mobbning minskar.

Stora resurser läggs på olika åtgärder när problem väl uppstått medan jämförelsevis lite resurser läggs på att göra något åt orsakerna bakom problemen. Länsstyrelsen i Stockholm och organisationen Friends bjuder därför in till en dag med fokus på förebyggande arbete samt utvärdering av olika metoder och arbetssätt i skolan.

Syftet med dagen är blad annat att diskutera den befintliga forskningen och dess resultat, men också att ge deltagarna verktyg att bedöma vilka olika områden som behöver prioriteras och vilka insatser som då har störst sannolikhet att nå resultat. 

Tid och plats:
Torsdagen den 27 sep kl. 09.00-16.00
Birger Jarl Conference
Tulegatan 8, Stockholm

Anmälan:
Konferens är kostnadsfri.
Anmäl dig här

Målgrupp för konferens är professionella som arbetar med skolutvecklingsfrågor, exempelvis skolledare, huvudmän, samordnare och elevhälsopersonal. 

 

Preliminärt program

09.00 – 09.15 Inledning Moderator Nisha Besara

09.15 – 10.30 Prevention, evidens och psykisk ohälsa i skolan
Arne Holte är professor emeritus i hälsopsykologi vid Universitetet i Oslo. Holte var tidigare divisionsdirektör för psykisk hälsa och biträdande chef i Folkhälsoinstitutet. Holte har även varit professor i klinisk psykologi vid Universitetet i Tromsø, professor i medicinsk beteendevetenskap vid Universitetet i Oslo, vice president i Psykologiförbundet, ordförande för Forskningsinstitutet Modum Bad, programsensor vid Universitetet i Bergen, psykoterapeut, familjeterapeut, skol- och kommunalpsykolog. Han arbetar för närvarande med övergripande strategier för att främja mental hälsa och förebygga psykiska ohälsa och ett stort psykiskt hälsofrämjande forskningsprojekt på alla gymnasieskolor i Østfold län.

10.30 – 11.00 PAUS

11.00 – 12.00 Samverkan mellan skola, polis och socialtjänst i det förebyggande arbetet mot våld.
Ett kommunalt exempel på när skolans uppdrag tas på allvar i frågor som berör våld samt när en kommun metodutvecklar och utvärderar sina insatser. Pernilla Vera Junior, säkerhetschef, och Mantha Kasagianni, förebyggande socialsekreterare, i Botkyrka berättar om bakgrund, utvecklingsarbete och implementering av Tåget tillsammans med lokal polis och skola, Botkyrka.

12.00 – 13.00 LUNCH

13.00 – 13.45 Metoder och arbetssätt i ett tidigt förebyggande arbete samt utvärderingar av dessa (Parallella seminarier)
MVP – Mentorer i våldsprevention – Sofie Kindahl och Lucas Gottzén
Mentorer i våldsprevention är inspirerat av det amerikanska programmet Mentors in Violence Prevention (MVP). MVP bygger på en serie av sju lektioner och är anpassat för elever på högstadiet och gymnasiet. Kärnan i programmet är att jobba med scenarion för att tillsammans reflektera kring hur vi på olika sätt kan agera mot våld i vår vardag. Programmet utvärderades av Skolverket på uppdrag av regeringen och redovisades under våren 2018.

PAX i skolan – Magnus Johansson
PAX i skolan är en uppsättning verktyg som syftar till att skapa ett klassrum präglat av lugn, trygghet, glädje och studiero. Det första steget handlar om att läraren tillsammans med eleverna formulerar en gemensam vision för hur de kan skapa världens bästa klassrum. Visionen blir ett verktyg och ramverk för att hålla en kontinuerlig dialog mellan lärare och elever om hur alla tillsammans kan bidra till att levandegöra visionen i olika arbetsmoment. I november 2016 påbörjades en pilotstudie för att undersöka om modellen kan ha samma effekter i svensk skola som påvisats i andra länder. Resultaten från pilotstudien blev klara under maj 2017.

Friends – Frida Warg och Björn Johansson
Friends arbetar med en systematisk hela skolan-ansats, vilket innebär att all skolpersonal och ledning, samt elever och föräldrar involveras. Alla utbildningar börjar med en kartläggning och analys av situationen i skolan. Detta görs för att varje situation är unik och alla skolor har olika behov och förutsättningar för att jobba mot mobbning. Utifrån kartläggningens resultat anpassas arbetet framåt genom skolspecifika åtgärder som tas fram på respektive skola. En utvärdering av arbetet inleddes 2016 och genomförs av Örebro universitet.

14.00 – 14.30 Implementering av evidensbaserade metoder i skolan – möjligheter och hinder
Martin Karlberg har deltagit i utveckling, implementering och utvärdering av flera olika skolprogram. För närvarande forskar Karlberg på beteendeproblematik i skolan, frånvaro och ledarskap i klassrummet. Under föreläsningen adresseras hinder och framgångsfaktorer vid implementering av program i skolan. Martin kommer även att ge en exempel utifrån nuvarande arbete med IBIS-programmet (Inkluderande Beteendestöd i Skolan), hur det har anpassats för svenska förhållanden samt hur effekterna av programmet ska utvärderas. 

14.30 – 15.00 PAUS MED FIKA

15.00 – 15.45 Panelsamtal med forskare och experter om utvärdering och effektmätning
Medverkar gör:
Ulrica von Thiele Schwarz Psykolog och professor i psykologi. Karolinska institutet.
Björn Johansson, Docent i socialt arbete. Örebro universitet.
Martin Karlberg, Universitetslektor i pedagogik vid Uppsala universitet
Lucas Gottzén, professor i Barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet

15.45 – 16.00 Summering och avslut
Länsstyrelsen och Friends

6
DEC 2018
Eric Gadd stöttar Friends i kampen mot mobbning
1
DEC 2018
Miljonsatsning på tryggare stall tack vare stöd från Hugo Stenbecks Stiftelse
26
NOV 2018
Kom och jobba hos oss!
13
NOV 2018
Friends om våld och mobbning på årets MR-dagar
28
OKT 2018
Snällkalendern är tillbaka – nu med barnens egen lucka
26
OKT 2018
Presentationer från konferensen Evidens i skolan
19
OKT 2018
Du och ditt företag kan göra stor skillnad i jul
9
OKT 2018
Sök till Friends ungdomsråd
18
SEP 2018
Välkommen på frukostmöte
18
SEP 2018
Friends och Eventyr tar krafttag mot mobbning

Hej! På friends.se använder vi cookies för att användarupplevelsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Mer om cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close