Sök till Friends ungdomsråd!

12 juni 2017

Hur kan unga göra sin röst hörd i samhället? Och hur kan skolan eller ungdomsidrotten förändras för att bli mer demokratisk, inkluderande och tillgänglig? Vi i Ungdomsrådet vill lyfta ungas röster i arbetet för att förebygga mobbing, diskriminering och trakasserier - vill du vara med och påverka samhället tillsammans med oss? Sök då till Friends ungdomsråd senast den 2a juli.

Stiftelsen Friends är en icke-vinstdrivande organisation med uppdraget att förebygga mobbning, diskriminering, trakasserier och kränkande behandling inom skolan och ungdomsidrotten. Vi utbildar, stödjer och utmanar ledare, lärare och pedagoger i hela landet samt driver opinion för att lyfta barn och ungas rättigheter i samhället. I vårt arbete är ungas röster, erfarenheter och perspektiv avgörande. Friends har därför som mål att utveckla sitt ungdomsråd för ett nära samarbete.

Vi söker nu dig som vill vara med och utveckla rådet till en viktig röst i samhället. Du får gärna ha tidigare erfarenheter från föreningsliv, av att engagera dig i skolan, av att engagera dig via digitala plattformar, eller från annat sammanhang. Tidigare engagemang är inte ett krav – har du ett brinnande intresse för dessa frågor är Barn- och Ungdomsrådet en plats för dig.

I rådet strävar vi efter en bred representation, det vill säga personer med olika bakgrund, erfarenheter, perspektiv och förhållningssätt finns representerade. Just nu söker vi specifikt efter dig om har erfarenhet eller kunskap om frågor som rör rasism, funktionalitetsnormer, sexuella trakasserier eller normer kopplat till könsidentitet och sexualitet (för ordlista, se längst ner på sidan).

Uppdraget innefattar:

 • Två dagar uppstart och utbildning i rättighetsfrågor, normkritik, delaktighet och förändringsarbete på Friends huvudkontor i Solna.
 • Tre endagsträffar för planering av arbete och fördjupning i hur en kan driva förändring.
 • Förändringsarbete på distans, ex. genom att lyfta olika frågor på sociala medier, prata om Friends frågor på skolor: enkelt sagt – sprida ordet om barn- och ungdomsfrågor på olika sätt.
 • Tillsammans med anställda på Friends ge synpunkter på vårt material, vår kommunikation och våra metoder utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv. Din röst är viktig för oss.
 • Delta som representant för rådet i olika sammanhang, det kan handla om att tillsammans med representanter från Friends bli intervjuad i media, eller att vara med på möten för att lyfta ett barn- och ungdomsperspektiv.

Som medlem i Friends ungdomsråd får du med andra ord verktyg, kontakter och plattformar att driva förändringsarbete i samhället såväl som möjlighet att påverka Friends eget utvecklingsarbete.

Uppdraget är ideellt och pågår i ett år. Vi ser långsiktighet och hållbarhet som viktiga delar i ett förändringsarbete och uppmuntrar därför personer att söka fler gånger och att vara med under en längre period. Stiftelsen Friends står för resor, mat och uppehälle vid möten och utbildningar.

Vi uppmuntrar sökanden från alla delar av Sverige. Som medlem i rådet behöver du vara mellan 13 och 21 år.

Ansök med ett mail där du berättar mer om dig själv, dina erfarenheter och dina tankar kring rådet. Hör av dig om du har några frågor.

Välkommen!

Hilda Forsell
hilda.forssell@friends.se
070-725 54 12

Fatima Kanu Hedin
fatima.kanu.hedin@friends.se
070-725 54 09

Ordlista

 • Diskriminering: när någon med mer makt än du behandlar dig på ett orättvis sätt utifrån grunderna etnicitet, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder. I skolan är det bara personal (eller skolan i sig) som kan diskriminera elever. Det beror på att det behöver ett ojämnt maktförhållande för att någonting ska kallas för diskriminering.
 • Trakasserier: kränkning utifrån grunderna etnicitet, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
 • Kränkande behandling: ett uppförande som gör att du känner dig ledsen, sårad eller mindre värd.
 • Mobbning: kränkande behandling eller trakasserier som pågår under en längre period.
 • Rasism: är ett system som delar in människor i olika grupper och som värderar vissa som mer värda än andra, tillskriver olika grupper olika egenskaper. Detta kan bland annat ske med hänvisning till.
 • Funktionalitetsnormer: Att människor värderas utifrån sin funktionsförmåga. Funktionsförmåga kan handla om psykiska eller fysiska förmågor såsom hörsel, koncentration, rörelse osv. Ju högre funktionsförmåga desto högre status får en person. Funktionalitetsnormer gör även att vissa ses som ”normala” och andra ses som avvikande.
 • Sexuella trakasserier: Sexuella trakasserier kan innebära allt från kränkande kommentarer och blickar till att någon sprider rykten eller tar på någon, utan tillåtelse. Det är bara en själv som kan avgöra om det är trakasserier eller inte. Ingen ska behöva utsättas för trakasserier, oavsett om de handlar om sex, kön, sexuell läggning eller något annat.
 • Könsidentitet: En persons självupplevda kön, det vill säga det kön en känner sig som (kvinna, intergender, genderqueer, ickebinär, man, transperson osv).
 • Sexualitet: vilken sexuell läggning en person har och/eller blir attraherad av.
 • Normkritik: Att arbeta normkritiskt innebär att synliggöra och ifrågasätta vad som anses som ”normalt”, det vill säga normen. Det handlar om att synliggöra vilka fördelar/nackdelar som tilldelas de som följer normer eller bryter mot normer, och att studera sin egen position.

13
JUN 2018
Kostnadsfri konferens om evidens i skolan 27 sep
11
JUN 2018
Ny webbkurs om att hantera kränkningar
2
MAJ 2018
Unikt projekt bryter stigmat för barn med NPF
26
APR 2018
Friends Snällkalender prisas som Årets kampanj
25
APR 2018
Kom och jobba med oss
9
APR 2018
Vinn din egen lucka i Snällkalendern!
24
MAR 2018
Svenska herrlandslaget i manifestation mot mobbning vid inmarschen på Friends Arena
23
MAR 2018
Friends initierar vecka för att engagera vuxna
20
FEB 2018
Swedbank och Stiftelsen Friends inviger unik skulpturutställning på Friends Arena
30
JAN 2018
Friends arrangerar världskonferens mot mobbning på Irland

Hej! På friends.se använder vi cookies för att användarupplevelsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Mer om cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close