Bli månadsgivare

För 100 kronor i månaden kan du göra
stor skillnad i kampen mot mobbning

Bli månadsgivare

Bli månadsgivare

Tack för att du blir månadsgivare. Du blir nu en viktig del i länken av människor som gör skillnad i arbetet mot mobbning.

Skriv in din information i formuläret nedan så skickar vi hem en autogiroanmälan. Det är först när vi fått tillbaka din anmälan som din gåva är med och gör skillnad. Stort tack!
eller läs mer

Friends är en icke-vinstdrivande organisation och vårt uppdrag är att stoppa mobbning och diskriminering. Vi utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet.

Nyheter

18
MAR 2015
lars

Norge storsatsar mot mobbning

I dag överlämnar Djupedalsutvalget den Norska Offentliga Utredningen, NOU 2015:2 ”Å höre till” till den Norska regeringen. Jag har haft förmånen att få sitta med i utredningen som expert och är mycket imponerad av de satsningar som man nu väljer att göra i Norge för att säkerställa alla barns rätt till en trygg skola.

Bakgrunden till utredningen är att den norska regeringen inte längre accepterar omfattningen av mobbning och diskriminering som pågår i skolan och har bestämt sig för att ta ett större grepp för att förändra. Utredningen har pågått i 19 månader och innehåller flera offensiva förslag för att minska mobbning, diskriminering och kränkningar i norska skolor.

Utgångspunkten för förslagen är att det inte bara krävs ett skolansvar utan ett samhällsansvar för att få stopp på mobbning och det tror jag är en helt avgörande utgångspunkt för att skapa förändring. Det samhällsansvaret handlar om samarbete mellan myndigheter för att bli mer effektiva och fånga upp barn.

Några av de viktigaste förslagen från utredningen är dessa:
1. Kompetenshöjande insatser till alla skolor. Det handlar om mer kunskap till skolpersonal för att upptäcka mobbning och sätta in åtgärdande insatser. Det förebyggande arbetet för nätmobbning och kränkningar intensifieras och elever och föräldrar ska involveras i detta.

2. Rättssäkerheten för elever skärps genom att det skapas möjligheter att klaga till Barnombudsmannen. Barnombudsmannen kan kräva upprättelse och ersättning för det barn som är utsatt.

3. Ett tydliggörande för skolorna kring vilka skyldigheter skolan har när ett barn är utsatt för kränkningar. Skolans personal ska inte känna osäkerhet utan de ska veta vad de ska göra när ett barn är utsatt.

4. Skolhuvudmännen ges ett omfattande stöd för att se till att skolmiljön är fri från mobbning, diskriminering och kränkningar.

5. En stor satsning sker på elevhälsan för att säkerställa alla barns rätt till kurator. I dagsläget anser man att elevhälsan är överbelastad och har svårt att hinna med alla barn som behöver hjälp.

Samtliga förslag har sin grund i aktuell forskning och god praxis. Totalt kommer den omfattande trygghetssatsningen att kosta en halv miljard kronor. Det är mycket pengar, men lite sett till vad mobbningen kostar samhället varje år.

Jag tycker den norska satsningen är ett föredöme. Genom den signalerar den norska regeringen att trygghetsfrågor är det absolut viktigaste. Man signalerar att det inte bara handlar om vad barnen presterar, utan om hur de mår.

Jag hoppas svenska politiker blir inspirerade av den här satsningen och att vi en dag får se våra egna beslutsfattare säga att trygghetsfrågor är absolut högst upp på deras agenda när det kommer till skolan. Först då kommer förändringen ske på riktigt.

lars-signatur

Lars Arrhenius, Generalsekreterare Friends
Du kan följa Lars blogg via larsarrhenius.wordpress.com

12
MAR 2015
niklas

+ Ladda in fler nyheter

Visa alla nyheter

Sponsorer

På gång

Apr 2015
21

9:00, Göteborg, Scandic Crown

ADHD och mobbning i skolan

Apr 2015
27

13:00, Solna, Quality Hotel Friends

Sexuella trakasserier i skolan

Apr 2015
28

10:00, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Inkludering & den psykosociala miljön för nyanlända elever i skolan

Visa hela kalendern