Mobbningens kostnader

17,5 miljarder – så mycket kommer mobbningen att kosta i Sverige.
Se vad den kostar i ditt län, din kommun eller din skola.

Till Mobbningens kostnader

Friends mot mobbning

Vi arbetar långsiktigt mot mobbning genom
utbildning, rådgivning & opinionsbildning

Så gör Friends skillnad

Bli företagsvän

Engagera ditt företag i kampen mot mobbning
och gör skillnad för barn och unga

Bli företagsvän

Webbutbildning

Nu lanserar vi vår första e-simulering för vuxna –
”Stötta ditt barn till en trygg skola”

Läs mer om e-simuleringen

Bli månadsgivare

För 100 kronor i månaden kan du göra
stor skillnad i kampen mot mobbning

Bli månadsgivare

Bli månadsgivare

Tack vare dig kan vi fortsätta med vårt förebyggande arbete mot mobbning och utbilda ännu fler barn och vuxna i förskolan, skolan och idrottsföreningar. Genom ditt stöd får fler barn och unga en tryggare och mer jämlik vardag.

Bli månadsgivare via e-legitimation/Mobilt BankID

Om du inte har en e-legitimation kan du fylla i formuläret nedan så skickar vi hem en autogiroanmälan. Det är först när vi fått tillbaka din anmälan som din gåva är med och gör skillnad. Stort tack för att du är med i kampen mot mobbning!
eller läs mer

Friends är en icke-vinstdrivande organisation och vårt uppdrag är att stoppa mobbning och diskriminering. Vi utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet.

Nyheter

28
JUN 2016
mks-nyhetsbild

Så mycket kostar mobbningen

– Pengarna är egentligen inte det intressanta. Det högsta priset är mänskligt och betalas av de barn som utsätts. Men när våra politiker får siffror på de ekonomiska förluster som samhället gör på grund av mobbningen, ökar också pressen på dem att agera, säger Friends generalsekreterare Lars Arrhenius.

Friends har tagit hjälp av nationalekonomen Ingvar Nilsson och hans team, som gjort socioekonomiska kalkyler med hjälp av metoder som de har jobbat fram under 30 år. De har räknat på vilka kostnader mobbning leder till för olika samhällsaktörer – skola, kommun, landsting och stat – på kort och på lång sikt.

Friends har också tagit fram en ett webbverktyg där man kan räkna på kostnaderna för sin kommun eller sitt län. Verktyget låter dig också se vad mobbningen normalt sett kostar för skolor, beroende på deras elevantal.

Testa verktyget

Rapportens viktigaste slutsatser:
* Den mobbning som drabbar elever i Sverige under ett år kostar samhället cirka 17, 5 miljarder kronor under de följande 30 åren. Översatt till en kommun med 50 000 invånare blir kostnaden runt 81 miljoner kronor.

* Mobbningen under ett år på en skola med cirka 1 000 elever kostar samhället cirka 14 miljoner kronor under de följande 30 åren. Samma pengar hade räckt till 25 årslöner för kuratorer, lärare eller sjuksköterskor.

* Det finns en övervältringseffekt som riskerar att hämma beslutsfattandet. Lite tillspetsat är det rektorn som får budgetera för den förebyggande insatsen, medan det är en socialchef eller landstingsmajoritet som räknar in vinsten fem eller tjugo år senare.

Friends föreslår:

  1. Inrätta en statlig fond som hjälper huvudmännen ekonomiskt med trygghetsarbetet. Huvudmännen är skyldiga att leva upp till Skollagens krav. Men som våra beräkningar visar är det huvudmännen som bekostar satsningen för det förebyggande arbetet, medan det är staten och landstinget som gör den största långsiktiga besparingen. Då är det också rimligt att staten går in och tar en del av det ekonomiska ansvaret.
  2. Kräv att samtliga huvudmän återkommande mäter och redovisar hur det ser ut med mobbning och kränkningar i deras skolor. Det skulle leda till en ökad medvetenhet om utmaningarna. De goda exemplen blir lättare att lyfta fram. Samtidigt får skolor med stora problem en tydlig lägesbeskrivning; därmed blir det också lättare att hitta rätt åtgärder.
  3. Prioritera upp trygghetsarbetet både i lärarutbildningarna och i lärarnas fortbildning. Trygghetsarbetet finns med i paketet av färdigheter och förmågor som lärarstudenter ska tillgodogöra sig för att få sin examen. Däremot känner inte alla lärare att de har fått tillräcklig kunskap och kompetens för att motverka kränkningar och mobbning. Bland dem med tio undervisningsår eller färre, så säger tre av tio att de saknar den kompetensen. Dessutom har lärare som redan har utexaminerats rätt att få de verktyg som krävs för att leva upp till Skollagens krav.
  4. Skärp Skollagen gällande hur många elever en skolkurator maximalt får ha ansvar för. Enligt Skollagens kapitel 2 ”ska det finnas elevhälsa”. Och ”Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande”. Men skolkuratorernas förebyggande arbete är idag alltför ofta satt på undantag. Akademikerförbundet SSR har visat att när antalet elever per kurator blir fler än 300, så minskar möjligheten att arbeta förebyggande på ett tillfredsställande sätt. Ungefär nio av tio kuratorer beskriver enligt en undersökning från Novus sitt arbete som i viss utsträckning ”akutstyrt”. Kuratorerna måste få bättre möjligheter att arbeta förebyggande.

– Vi måste börja tänka långsiktigt. Vår studie bekräftar att Sverige inte har råd med den enorma kostnad som mobbningen innebär – vare sig mänskligt eller ekonomiskt, säger Lars Arrhenius.

Läs rapporten Mobbningens kostnader

#mobbningenskostnader

För mer info kontakta,
Anders Gustafsson, Pressansvarig Stiftelsen Friends
Tel: 070 725 54 13
Mail: anders.gustafsson@friends.se

29
MAR 2016
smakis-nyhet

Smakis drycker kampanjar till förmån för Friends

Smakis drycker lanserar radioreklam för att sätta fokus på mobbning och samla in pengar till Friends. Reklamen görs av Friends generalsekreterare Lars Arrhenius och kända profiler som exempelvis komikern Henrik Schyffert.

– Nu är det nog med mobbning. Vi hoppas att #miljonkampen 2016, tillsammans med de viktiga kompistips som finns på alla Smakis förpackningar, bidrar till att vi tillsammans bekämpar mobbning så att inget barn ska behöva gå till skolan med en klump i magen, säger Erik Östensson på Smakis.

Varje år utsätts 60 000 barn för mobbning i Sverige. Det är barn som berövas den trygghet som varje barn har rätt till. Samtidigt visar Friends arbete att mobbning går att stoppa. I de skolor som arbetar med Friendsprogrammet minskar mobbningen med i genomsnitt 24 procent efter ett år.

– Vi är väldigt glada och stolta över det genuina engagemang Smakis drycker visar för att förebygga mobbning. Vi har arbetat tillsammans länge och genom deras kampanjer kommer vi att kunna hjälpa ännu fler barn till en trygg uppväxt, säger Lars Arrhenius, generalsekreterare för Friends.

Kampanjen pågår under våren, sommaren och i samband med skolstarten. Smakis driver sedan 2015 ”Miljonkampen mot mobbning” där Smakis skänkt över 1 miljon kronor till Friends. Målet är att årligen samla ihop en miljon kronor till Friends. Radioreklamen är en del av denna kampanj och för varje Smakis-produkt som säljs skänks pengar till Friends.

För mer info kontakta,
Anders Gustafsson, Pressansvarig Stiftelsen Friends
Tel:
070 725 54 13
Mail: anders.gustafsson@friends.se

+ Ladda in fler nyheter

Visa alla nyheter

Sponsorer