Bli månadsgivare

För 100 kronor i månaden kan du göra
stor skillnad i kampen mot mobbning

Bli månadsgivare

Bli månadsgivare

Tack vare dig kan vi fortsätta med vårt förebyggande arbete mot mobbning och utbilda ännu fler barn och vuxna i förskolan, skolan och idrottsföreningar. Genom ditt stöd får fler barn och unga en tryggare och mer jämlik vardag.

Bli månadsgivare via e-legitimation/Mobilt BankID

Om du inte har en e-legitimation kan du fylla i formuläret nedan så skickar vi hem en autogiroanmälan. Det är först när vi fått tillbaka din anmälan som din gåva är med och gör skillnad. Stort tack för att du är med i kampen mot mobbning!
eller läs mer

Friends mot mobbning

Vi arbetar långsiktigt mot mobbning genom
utbildning, rådgivning & opinionsbildning

Så gör Friends skillnad

Mobbningens kostnader

17,5 miljarder – så mycket kommer mobbningen att kosta i Sverige.
Se vad den kostar i ditt län, din kommun eller din skola.

Till Mobbningens kostnader

Friends är en icke-vinstdrivande organisation och vårt uppdrag är att stoppa mobbning och diskriminering. Vi utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet.

Nyheter

16
AUG 2016
friendsrapporten-2016-sidbild

Friends släpper Friendsrapporten 2016

Resultatet visar att fyra av tio känner sig otrygga någonstans på skolan. Dessutom är var fjärde elev i samma åldersgrupp rädd för att lämnas ensam på rasten.

Det är 13 245 elever i åk F-3 som har svarat på frågor om trygghet, trivsel och kränkningar i deras vardag på skolan.

— Flera av de ungdomar jag har mött i jobbet har berättat att deras långvariga utsatthet började redan i förskoleklassen. Min slutsats är att vi måste ge de allra yngsta en trygg skolgång, för då minskar risken att de hamnar i utsatthet senare i livet, säger Friends generalsekreterare Lars Arrhenius.

– Detta understryker Friends krav på att det förebyggande arbetet måste sättas in tidigt. Vi har allt att vinna på det, både mänskligt och samhällsekonomiskt. Vår rapport Mobbningens kostnader visade att den mobbning som sker på våra skolor under ett år, kostar samhället 17,5 miljarder under de kommande 30 åren.

Friends har, precis som tidigare, också ställt frågor till elever i årskurs 3-6 och 6-9, samt skolpersonal. Andra intressanta resultat från årets enkäter:

  • 7,5 procent av eleverna i årskurs 3-9 har utsatts för mobbning det senaste året. Det motsvarar nästan två elever i varje normalstor klass.
  • En femtedel av eleverna i årskurs 3-9 har blivit kränkta av en annan elev det senaste året.
  • Av de elever i årskurs 3-6 som har utsatts för kränkningar, uppger 19 procent att det har handlat om vilket land man kommer ifrån.
  • Av de elever i årskurs 6-9 som har utsatts för kränkningar, uppger 11 procent att det har handlat om deras etniska tillhörighet.
  • Både mobbning och kränkningar är vanligare på mellanstadiet än på högstadiet.

– Lärare, förskolelärare och övrig skolpersonal måste få en rimlig chans att leva upp till Skollagens krav på trygghetsarbetet. Här vilar ansvaret tungt på huvudmännen, säger Lars Arrhenius.

Läs Friendsrapporten 2016

Friendsrapporten baseras på Friends kartläggningstjänst, där 34 319 barn och unga har svarat på frågor om trygghet, kräkningar och mobbning. 13 245 av de svarande går i årskurs F-3; 11 000 av dem går i årskurs 3-6; 10 074 går i årskurs 6-9. Personalenkäten har besvarats av 3567 anställda, varav 2938 är lärare och 118 skolledare. Deltagande skolor är inte utvalda av Friends, men samtliga har valt att göra en kartläggning av sin situation med hjälp av Friends.

För mer info kontakta,
Anders Gustafsson, Pressansvarig Stiftelsen Friends
Tel: 070 725 54 13
Mail: anders.gustafsson@friends.se

28
JUN 2016
mks-nyhetsbild

Så mycket kostar mobbningen

– Pengarna är egentligen inte det intressanta. Det högsta priset är mänskligt och betalas av de barn som utsätts. Men när våra politiker får siffror på de ekonomiska förluster som samhället gör på grund av mobbningen, ökar också pressen på dem att agera, säger Friends generalsekreterare Lars Arrhenius.

Friends har tagit hjälp av nationalekonomen Ingvar Nilsson och hans team, som gjort socioekonomiska kalkyler med hjälp av metoder som de har jobbat fram under 30 år. De har räknat på vilka kostnader mobbning leder till för olika samhällsaktörer – skola, kommun, landsting och stat – på kort och på lång sikt.

Friends har också tagit fram en ett webbverktyg där man kan räkna på kostnaderna för sin kommun eller sitt län. Verktyget låter dig också se vad mobbningen normalt sett kostar för skolor, beroende på deras elevantal.

Testa verktyget

Rapportens viktigaste slutsatser:
* Den mobbning som drabbar elever i Sverige under ett år kostar samhället cirka 17, 5 miljarder kronor under de följande 30 åren. Översatt till en kommun med 50 000 invånare blir kostnaden runt 81 miljoner kronor.

* Mobbningen under ett år på en skola med cirka 1 000 elever kostar samhället cirka 14 miljoner kronor under de följande 30 åren. Samma pengar hade räckt till 25 årslöner för kuratorer, lärare eller sjuksköterskor.

* Det finns en övervältringseffekt som riskerar att hämma beslutsfattandet. Lite tillspetsat är det rektorn som får budgetera för den förebyggande insatsen, medan det är en socialchef eller landstingsmajoritet som räknar in vinsten fem eller tjugo år senare.

Friends föreslår:

  1. Inrätta en statlig fond som hjälper huvudmännen ekonomiskt med trygghetsarbetet. Huvudmännen är skyldiga att leva upp till Skollagens krav. Men som våra beräkningar visar är det huvudmännen som bekostar satsningen för det förebyggande arbetet, medan det är staten och landstinget som gör den största långsiktiga besparingen. Då är det också rimligt att staten går in och tar en del av det ekonomiska ansvaret.
  2. Kräv att samtliga huvudmän återkommande mäter och redovisar hur det ser ut med mobbning och kränkningar i deras skolor. Det skulle leda till en ökad medvetenhet om utmaningarna. De goda exemplen blir lättare att lyfta fram. Samtidigt får skolor med stora problem en tydlig lägesbeskrivning; därmed blir det också lättare att hitta rätt åtgärder.
  3. Prioritera upp trygghetsarbetet både i lärarutbildningarna och i lärarnas fortbildning. Trygghetsarbetet finns med i paketet av färdigheter och förmågor som lärarstudenter ska tillgodogöra sig för att få sin examen. Däremot känner inte alla lärare att de har fått tillräcklig kunskap och kompetens för att motverka kränkningar och mobbning. Bland dem med tio undervisningsår eller färre, så säger tre av tio att de saknar den kompetensen. Dessutom har lärare som redan har utexaminerats rätt att få de verktyg som krävs för att leva upp till Skollagens krav.
  4. Skärp Skollagen gällande hur många elever en skolkurator maximalt får ha ansvar för. Enligt Skollagens kapitel 2 ”ska det finnas elevhälsa”. Och ”Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande”. Men skolkuratorernas förebyggande arbete är idag alltför ofta satt på undantag. Akademikerförbundet SSR har visat att när antalet elever per kurator blir fler än 300, så minskar möjligheten att arbeta förebyggande på ett tillfredsställande sätt. Ungefär nio av tio kuratorer beskriver enligt en undersökning från Novus sitt arbete som i viss utsträckning ”akutstyrt”. Kuratorerna måste få bättre möjligheter att arbeta förebyggande.

– Vi måste börja tänka långsiktigt. Vår studie bekräftar att Sverige inte har råd med den enorma kostnad som mobbningen innebär – vare sig mänskligt eller ekonomiskt, säger Lars Arrhenius.

Läs rapporten Mobbningens kostnader

#mobbningenskostnader

För mer info kontakta,
Anders Gustafsson, Pressansvarig Stiftelsen Friends
Tel: 070 725 54 13
Mail: anders.gustafsson@friends.se

+ Ladda in fler nyheter

Visa alla nyheter

Sponsorer