Ny rapport om ungas liv på nätet

7 mars 2013

Varannan ung mellan 12 och 16 år uppger i en ny undersökning att de har blivit kränkta via nätet eller mobilen. De har fått taskiga kommentarer, elaka sms eller känt sig utanför. Men bara var sjätte vuxen tror att deras barn har blivit utsatt. Friends nätrapport 2013, som tagits fram i samarbete med Norton, fokuserar på ungas liv på nätet och visar hur vuxna kan agera för ett schysstare nätklimat.

Idag lanseras Friends nätrapport 2013. Den är en del i Friends och Nortons gemensamma initiativ för att ta reda på mer om vad som skapar trygghet och otrygghet hos barn och unga när det gäller livet på nätet. Rapporten visar tydligt att alla vuxna har en viktig roll att fylla för att skapa trygghet, och nu kräver Friends och Norton att vuxna engagerar sig mer i barnens nätvanor.

– Barn och unga vill ha vuxnas stöd i sitt sociala liv på nätet. Det betyder inte att du måste vara proffs på datorer, nätet och mobiler – det handlar om sociala relationer och här har du långt mer erfarenhet och kunskap än barn och unga. Det är hög tid att vi vuxna tar vårt ansvar, säger Olle Cox, nätexpert på Friends.

Enligt rapporten skulle varannan ung person ta hjälp av en vuxen vid en kränkningssituation på nätet. Nära sex av tio unga menar att stöd, från en vuxen hemma, i skolan eller av en kompis, skulle göra att det kändes bättre efter att ha blivit utsatt för en kränkning. Bara fyra procent svarar att de inte skulle behöva något stöd alls.

Undersökningen visar också att 42 procent av ungdomarna tycker att föräldrar bör visa barn och unga hur de ska göra om de blir kränkta på nätet. Dessutom vill de att föräldrarna pratar med dem om hur man bör bete sig i den digitala världen, och själva vara goda förebilder.

– Många tror inte att barn vill att föräldrarna intresserar sig för deras nätvanor, men det man kanske inte tänker på är att nätvanorna är en integrerad del av livet. Vilket barn vill inte att föräldrarna engagerar sig i fotbollen, skolan eller ridningen? Vi får inte bli skrämda av plattformen för barnens aktiviteter utan måste engagera oss i hela våra barns liv, digitalt eller inte, säger Per Hellqvist, säkerhetsexpert för Norton.

Nu lanserar Friends 5 principer för ett schysstare klimat på nätet (sidan 20). Principerna är framtagna med utgångspunkt i forskning kring kränkningar och trygghet på nätet, i Friends och andra barn- och ungdomsorganisationers erfarenheter samt i resultat från rapporten och andra undersökningar.

För mer information, vänligen kontakta
Johanna Wilkens, pressansvarig på Friends, 070-725 54 13,johanna.wilkens@friends.se
Carolina Schattauer Ramnö, Nordisk presschef för Norton, +46 709 16 33 77, carolina_ramno@symantec.com

Ur rapporten

  • 45 % av barn och unga har blivit kränkta via nätet eller mobilen och 80 % vet vem det är som utfört kränkningen vid senaste tillfället.
  • Var sjätte förälder tror att deras barn har blivit utsatt för en nätkränkning.
  • Drygt 90 % av både unga och vuxna tror att det är lättare att kränka någon via nätet och att det framför allt beror på att man inte ser personen man kränker.
  • Nästan hälften av de unga skulle ta hjälp av en vuxen om de blev utsatta för en kränkning på nätet. 81 % av de vuxna menar att de skulle prata med och stötta barnen om de fick veta att barnen var kränkta.
  • Unga tycker att det bästa vuxna kan göra för att skapa ett schysstare klimat på nätet är att prata om hur man är mot andra på nätet, visa vad man kan göra om man blir kränkt och vara goda förebilder.

Om rapporten

Friends och Norton by Symantec vill i ett gemensamt initiativ ta reda på mer om vad som skapar trygghet och otrygghet hos barn och unga när det gäller livet på nätet. Resultaten presenteras iNätrapporten 2013 (länk). Undersökningen genomfördes mellan den 29 oktober och den 12 november 2012 av YouGov på uppdrag av Friends. Respondenterna var ett riksrepresentativt urval av 407 barn i åldern 12-16 år samt 505 vuxna med barn i ålder 7-17 år, som är aktiva på nätet. Metod för datainsamlingen var onlineintervjuer i YouGovs svenska webbpanel.

Ladda ner rapporten som PDF.

29
MAR 2016
Smakis drycker kampanjar till förmån för Friends
15
MAR 2016
Friends samarbetar med Handbolls-EM 2016
14
MAR 2016
Friends lanserar interaktiv webbutbildning för vårdnadshavare
7
MAR 2016
Friends nätrapport – tema sexuella trakasserier
24
FEB 2016
Telia ny huvudsponsor åt Friends
11
FEB 2016
Alla hjärtans dag – en dag för alla hjärtan
22
JAN 2016
”Running for Shelter” till förmån för Friends
12
JAN 2016
Staples och Friends – tillsammans mot mobbning
10
DEC 2015
Trivselhus – ny nationell sponsor för Friends
20
NOV 2015
Buda på Snobbens hundkoja – allt går till Friends